Skip to content

Pensioen gaat niet alleen over geld; het gaat ook over de schat aan ervaring die mensen meenemen wanneer ze stoppen met werken. Stel je eens voor: die juf die al jarenlang kinderen lesgeeft, de techneut die de beste bruggen ontwerpt, de bouwvakker die onze huizen bouwt of de manager die teams door moeilijke tijden heeft geloodst. Ze hebben zoveel geleerd en meegemaakt, en dat verdwijnt ineens uit onze economie als ze met pensioen gaan.

Dit is een gemiste kans, want die kennis en ervaring kunnen we juist zo goed gebruiken. Als jongeren opnieuw moeten uitvinden wat ouderen al weten, kost dat tijd en geld. Het kan zelfs kansen op vooruitgang in de weg staan.

Daarom is het belangrijk dat we die ervaring koesteren en doorgeven. Op die manier geven we niet alleen de jongere generatie een voorsprong, maar ‘eren’ we ook de bijdragen van onze oudere collega’s. Werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het verbinden van jong en oud op de werkvloer.

Het belang van kennisoverdracht
Werkgevers kunnen dit bijvoorbeeld doen door mentorprogramma’s op te zetten waarbij ervaren werknemers jongere collega’s begeleiden. Dit kan ook door oudere collega’s te betrekken bij interne opleidingen en projecten. Op deze manier wordt er niet alleen waardevolle kennis overgedragen, maar ontstaat er ook een sterke band tussen generaties. Dit leidt zeker tot een vruchtbare samenwerking waarbij verschillende perspectieven worden gedeeld en innovatie wordt gestimuleerd. Hoe mooi en waardevol is dat!

Voorbeelden van succesvolle kennisoverdracht
Er zijn al diverse bedrijven die laten zien hoe effectief kennisoverdracht kan zijn. Zo heeft Siemens een mentorprogramma waarbij gepensioneerde technici nieuwe medewerkers begeleiden in complexe projecten. Dit resulteert niet alleen in een soepele overgang van kennis, maar ook in verhoogde productiviteit en innovatie.

Bij bouwbedrijf Heijmans worden oudere bouwvakkers ingezet als trainers voor nieuwe medewerkers. Hun praktijkervaring helpt om theoretische kennis om te zetten in praktijkgerichte oplossingen. Dit heeft geleid tot een efficiëntere werkpraktijk en een betere samenwerking op de bouwplaats.

De waarde van een levenslang leren
Daarnaast is het stimuleren van een cultuur van levenslang leren essentieel. Dit houdt in dat zowel werkgevers als werknemers investeren in voortdurende educatie en training. Door oudere werknemers mogelijkheden te bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en deze kennis te delen, blijft hun waarde binnen het bedrijf behouden. Dit creëert niet alleen een dynamische en adaptieve werkomgeving, maar verhoogt ook de motivatie en betrokkenheid van alle medewerkers.

Laten we dus niet alleen denken aan het geld als het over pensioen gaat, maar ook aan de schat aan kennis en ervaring die mensen met zich meebrengen en op een goede manier kunnen ‘achterlaten’. Zo investeren we niet alleen in een slimmere en sterkere samenleving, maar ook in een betere werkomgeving voor iedereen. Door het koesteren en overdragen van kennis, bouwen we aan een toekomst waarin de waarde van ervaring en vernieuwing hand in hand gaan.

Door: redactie Symbus,  31 mei 2024

Blijf op de hoogte met Symbus nieuws.

Back To Top