Skip to content

Het belang van ‘vitamine A’ kan niet worden onderschat. Medewerkers vinden aandacht of een compliment van hun baas belangrijker dan een financiële beloning, zo blijkt uit meerdere onderzoeken.

Uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup blijkt dat wanneer een leidinggevende geen aandacht besteedt aan de medewerker, deze laatste maar liefst 40% minder actief betrokken is bij het werk. Echter bij organisaties met leiders in huis die hun medewerkers waarderen, respecteren en aandacht geven, scoren werknemers veel hoger op motivatie en betrokkenheid in het werk. Deze aandacht vertaalt zich zelfs door naar prestaties.

In de strijd om het ziekteverzuim terug te dringen speelt aandacht ook een cruciale rol. Veel bedrijven die succesvol hun verzuimpercentage naar beneden hebben gekregen, geven massaal aan dat één factor daarbij van doorslaggevende betekenis was: een gezonde dosis vitamine A, ofwel aandacht voor de medewerker. Denk aan het ontvangen van een schouderklopje of een goed persoonlijk gesprek. Boven kijf hierbij staat: de aandacht moet vooral oprecht zijn.

Door: redactie Symbus, 10 januari 2023

Back To Top