skip to Main Content

Van Werk naar Werk

Vanaf het aannemen van nieuw personeel tot en met de uitstroom ondersteunen en ontzorgen wij werkgevers en werknemers in hun ontwikkeling.  Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers zijn daarbij de twee pijlers van onze dienstverlening.  Uitstroomtrajecten zoals 2e spoor, outplacement, van werk naar werk zien wij ook als logisch onderdeel van deze twee pijlers. Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers kan immers ook betekenen dat de oplossing buiten de huidige organisatie ligt. Dit alles voeren wij uit op een respectvolle, doelgerichte, mensgerichte, positieve en creatieve wijze.

Symbus biedt
perspectief

‘Van werk naar werk’ is een complete dienstverlening die lijkt op het outplacementtraject. Waar echter outplacement wordt uitgevoerd na beëindiging van de arbeidsovereenkomst (door bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst), gaat het “Van werk naar werk” over trajecten die vanuit een bestaande arbeidssituatie worden uitgevoerd.

Onze unieke aanpak:

Dé oplossing om vanuit duurzame inzetbaarheid de oplossing buiten de organisatie te zoeken
We staan voor resultaat én mensgerichtheid
Unieke combinatie van loopbaanbegeleiding en mensen aan een nieuwe baan helpen

Voordelen om samen te werken met Symbus:

Je wordt volledig ontzorgd
Onze opzet voorkomt hoge kosten (door ziekteverzuim, arbeidsconflict) omdat je pro-actief met de medewerker aan de slag gaat.
Je werknemer krijgt een beter perspectief en ziet weer kansen
De kans op een nieuwe baan wordt significant vergroot
90% begeleiden we binnen enkele maanden succesvol naar een nieuwe baan
Groot netwerk in Oost-Nederland
Ik wil graag een voorstel ontvangen

Onze aanpak om tot een succesvolle Werk naar Werk te komen

Samen met de deelnemer wordt hier een traject voor uitgezet. In hoofdlijnen bestaat dit traject uit de volgende opzet en middelen:

Kennismaking / intake met je (ex)werknemer

Ieder traject start met een intakegesprek waar o.a. de onderstaande onderwerpen in hoofdlijnen worden doorgesproken om zodoende een goed beeld te hebben voor de verdere aanpak.

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Privé situatie
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Plan van aanpak

Tevens wordt hier ook duidelijk of er een wederzijdse klik is om samen er een succes van te maken.

Individuele gesprekken

Regelmatig  vinden er gesprekken plaats tussen de deelnemer en de loopbaanadviseur van Symbus. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van het trajectplan besproken en duidelijke afspraken gemaakt over de te ondernemen acties in de komende periode.

Inzet van verschillende testen en loopbaanscans

Tijdens het traject , afhankelijk van de situatie, zetten wij uitgebreid allerlei testen in. Hiermee krijgt zowel de werknemer als onze re-integratieadviseur een goed beeld over oa:

 • Drijfveren
 • Sterkten, aandachtspunten
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Cognitief vermogen
 • Marktkansen

Met al deze informatie kunnen wij de werknemer nog beter van dienst zijn. Klik hier voor een overzicht van onze testen.

Werven van vacatures

Het werven van externe vacatures is vanzelfsprekend een samenspel tussen deelnemer en loopbaanconsulent. Samen zoeken zij iedere week binnen de geëigende kanalen naar mogelijke interessante vacatures.
Voor de werving van vacatures maken de deelnemer en de loopbaanadviseur van Symbus gebruik van een breed palet aan instrumenten:

 • Personeelsadvertenties binnen de diverse (digitale) media;
 • de databank van Symbus waarin vacatures zijn opgenomen;
 • het brede netwerk dat de loopbaanconsulenten van Symbus onderhouden met de branches en aanverwante organisaties op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs;

Begeleiding in de nieuwe werkomgeving
De deelnemer die in een nieuwe werkomgeving aan het werk gaat moet kunnen wennen aan deze nieuwe situatie. Alles is anders dan men gewend was. Wat zijn de verwachtingen van de (nieuwe) werkgever en de deelnemer in de nieuwe omgeving? Om dit op een juiste manier te begeleiden en tot een succes te maken is het van belang dat de deelnemer periodiek wordt gevolgd.

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top