Skip to content
Wij helpen jou en jouw organisatie groeien.

UWV Werkfit

De doelstelling van het re-integratietraject is dat je na afronding van het traject weer in staat bent om te gaan werken. In overleg met het UWV wordt de duur van het traject bepaald. De maximale duur van het Werkfit Maken traject is zes maanden. 

Inleiding traject 
Het traject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze ervaren loopbaancoaches. Tijdens dit kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Persoonlijke situatie en achtergrond
  • Afgeronde opleidingen en werkervaring
  • Wederzijdse verwachtingen

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek stelt de loopbaancoach samen met de kandidaat een re-integratieplan op, waarin wordt vastgelegd welke activiteiten worden ondernemen in het kader van re-integratie. Ons uitgangspunt is dat er rekening gehouden wordt met uw wensen, capaciteiten en belastbaarheid.

Inhoud Werkfit traject.

Bij dit onderdeel worden concrete functies en arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting de kandidaat zijn/haar loopbaan kan gaan vervolgen. Hierbij maken we gebruik van verschillende testen, zoals de drijfverenanalyse, een LINC (beroepentest) en eventueel een Persoonlijke Profiel Analyse. Het resultaat richt zich op arbeidsmogelijkheden en een reëel zoekprofiel. Het zoekprofiel vormt de basis voor de verdere zoektocht naar een nieuwe functie.

Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit heeft als doel het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid van de kandidaat. Hierbij moet u denken aan het leren omgaan met belemmeringen, het inzichtelijk krijgen van de belastbaarheid, het opbouwen van zelfvertrouwen/werkritme en het leren stellen van uw eigen grenzen. Een passende werkervaringsplaats is een veel gebruikt instrument hiervoor.

Op deze manier kan de kandidaat zijn of haar belastbaarheid helder krijgen en wordt werk stapsgewijs (weer) ingepast in het leven van de kandidaat. Voor het vinden en/of creëren van een werkervaringsplaats maakt Symbus gebruik van haar uitgebreide netwerk van werkgevers.

Wil je meer weten? Wij staan voor je klaar!

Edwin van Kleef
Edwin van Kleef
Adviseur
Goverien Teerds
Goverien Teerds
Re-integratie coach

“Het traject Werkfit Maken zorgde ervoor dat ik duidelijkheid kreeg over mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

Arjon (29 jaar) werkte in 2016 als automonteur en keurmeester. Door ziekte werd hij werkloos. Ruim twee jaar later beschikt hij weer over een contract en stelt hij doelen voor de toekomst. 

“Ik had het goed naar mijn zin bij mijn huidige werkgever. Ik had een baan met veel vrijheid. Zo bepaalde ik samen met mijn directe collega’s hoe we de dag indeelden. Door ziekte werd mijn halfjaar contract niet omgezet in een vaste aanstelling. Men wist namelijk niet hoe mijn herstel zou verlopen.”
In samenspraak met het UWV werden voor Arjon de mogelijkheden bekeken om weer te re-integreren. “Na mijn behandelingen heeft het UWV mij geholpen. Uit een lijst van re-integratiebureaus viel mijn keuze uiteindelijk op Symbus in Doetinchem. Het bedrijf werkt veel met (technische) bedrijven in de regio. Dit kwam overeen met mijn interesses.”

Standaard in het proces vindt er een kennismakingsgesprek plaats. “Het gesprek met loopbaanadviseur Karin Bolder gaf mij een goed gevoel. Zo besloot ik direct om met Symbus verder in zee te gaan.” Onder begeleiding van Karin startte Arjon aan het Werkfit Maken traject. “Een van de onderdelen van het traject was het in kaart brengen van de mogelijkheden die ik nog wél had gezien mijn fysieke beperkingen. Beperkingen die het onmogelijk maakten om weer als automonteur aan het werk te gaan.”

Met behulp van een aantal testen werden de sterke punten van Arjon in kaart gebracht. Door dit te combineren met zijn interesses werd duidelijk waar zijn mogelijkheden lagen. “Het heeft mij uiteindelijk een stageplek opgeleverd bij een bedrijf waar ik me écht thuis voel. Namelijk Reiger Suspension. Als parttime montage medewerker voormontage heb ik een jaarcontract en nu probeer ik mijn uren uit te breiden waardoor ik minder afhankelijk word van het UWV.” 

Naast het Werkfit Maken traject heeft Arjon twee trainingen bij mogen wonen. Een sollicitatietraining en een LinkedIn-training. “De trainingen hebben mij geleerd om effectiever te solliciteren. Daarnaast heeft het mij inzichten gegeven ten aanzien van het netwerken.” 

“Ik ben tevreden over het verloop van het traject. Regelmatig heb ik afspraken gehad om de voortgang te bespreken. Als ik dit alleen had moeten doen, dan was ik daar misschien niet uitgekomen. Dan had ik waarschijnlijk ook niet op de plek gezeten waar ik nu zit. Ik dank Symbus en Karin voor alle hulp.” 

Back To Top