skip to Main Content
Volledige begeleiding in het hele traject
Vanaf de nulmeting t/m de uitvoering en borging.
Uitgevoerd door specialisten
Wij houden ons dagelijks bezig met duurzame inzetbaarheid.
Toepassing van TNO methodiek
Zorgt voor een betrouwbare aanpak en hoge kwaliteit.
Modulaire dienstverlening
Bepaal waar jij behoefte aan hebt.

Advies & Consultancy Strategische duurzame inzetbaarheid

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol.  Wij helpen jou graag om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren binnen jouw organisatie. Vanaf de nulmeting t/m de uitvoering en borging.

Ons stappenplan om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren.

Onze verschillende scans geven veel inzichten op alle onderdelen van duurzame inzetbaarheid. Het geeft je inzichten op het niveau van de organisatie, mensen en middelen. De scans vormen het ideale startpunt om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren binnen jouw organisatie.

Helder krijgen van nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie. Onder andere door het uitvoeren van een kosten/baten analyse link naar kosten-baten tool.

Inzicht verkrijgen in de aandachtspunten, behoeften en prioriteiten voor een succesvolle aanpak.

Bepaal de aanpak en kies de bijpassende instrumenten, activiteiten, interventies en digitale ondersteuning.

In deze fase wordt de gekozen aanpak op de werkvloer geïmplementeerd. Er is aandacht voor inrichting, operationele processen, communicatie en planning. De Duurzame Inzetbaarheidsmanager van Symbus ondersteunt je hierbij.

De aanpak voor duurzame inzetbaarheid wordt integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame inzetbaarheid en Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Back To Top