Ga naar hoofdinhoud
Bespaar tijd en geld
Door onze strategische HR kennis
Speel in op de krappe arbeidsmarkt
En maak je organisatie aantrekkelijker voor nieuw personeel
Houd (goed) personeel en ontwikkel ze
Speel in op veranderde behoeften
Haal het maximale uit je organisatie
Meer werkplezier, hoger productiviteit, minder loonverspilling

Strategisch HR Business Partner

In de huidige en toekomstige krappe arbeidsmarkt waar (goed) personeel goud waard is en de behoeften van (nieuwe) werknemers verandert is strategisch HR management van levensbelang voor de  continuïteit en concurrentiepositie van iedere organisatie. Maar vaak ontbreekt de tijd en/of kennis om hiermee succesvol aan de slag te gaan.  Bij Symbus hebben we praktische kennis en ervaring over dit thema en kunnen als sparring- en kennispartner waarde toevoegen bij allerlei strategische vraagstukken zoals:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik (goed) personeel blijft en kan binden?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik aantrekkelijk ben voor nieuw personeel?
 • Hoe ontwikkel in mijn personeel nu en in de toekomst?
 • Hoe krijg ik personeel mee in veranderingen?
 • Hoe houd ik ze betrokken en bevlogen?
 • Hoe beperk/verminder ik ziekteverzuim?
 • Welke strategische thema’s en huidige en toekomstige ontwikkelingen in je bedrijf zijn van belang voor de ontwikkeling van je medewerkers?
 • Hoe zorg je voor een match tussen organisatiebehoefte en individuele behoefte?
 • Hoe zorg je dat je het strategisch opleidingsbeleid goed afstemt binnen je organisatie?

Duurzame organisatieontwikkeling als strategische HR keuze

Met Symbus hebben wij ons volledig gespecialiseerd in duurzame organisatieontwikkeling omdat dit uitstekend aansluit op de krappe arbeidsmarkt en veranderde behoeften van werknemers. Duurzame organisatieontwikkeling loopt dan ook als rode draad door onze rol als strategisch HR Business Partner.

Duurzame organisatieontwikkeling  is een strategische aanpak waarbij vanuit een integrale visie voor zowel werkgever én werknemer integraal en gestructureerd allerlei HR thema’s worden behandeld die van directe invloed zijn op de resultaat en doelstellingen van de organisatie. Het gaat o.a. over zelfleiderschap, opleiden, competenties, ontwikkelen en cultuur.  De aanpak vanuit duurzame organisatieontwikkeling biedt de volgende voordelen:

 • Je bent aantrekkelijker voor bestaand en nieuw personeel
 • Je speelt in op de veranderde behoeften van (nieuwe) werknemers
 • Je speelt proactief in op de krappe arbeidsmarkt ontstaan door vergrijzing en ontgroening
 • Je verlaagt de arbeidsverspilling en de productiviteit wordt verhoogd, dus creëert meer winst

Operationele ondersteuning vanuit de strategische context
Naast de strategische vraagstukken helpen wij je ook graag bij de operationele vraagstukken die spelen op het vak van verzuim(preventie), leren & ontwikkelen, loopbaan, persoonlijk leiderschap, beloning, leiderschap, veranderingsbereidheid en  (lastige) gesprekken met personeel Dit vanuit de strategische context en passend bij ons specialisme.

Prikkelen en inspireren
Onze rol is om organisaties vanuit onze expertise te ondersteunen bij de volgende stappen in duurzame organisatieontwikkeling. We willen prikkelen en inspireren door klassieke/traditionele HR instrumenten zoals functioneren en beoordelen,  personeelshandboek, functioneringsgesprekken te spiegelen aan de visie achter duurzame organisatieontwikkeling.

Binnen 24 uur een reactie.

Neem contact op

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid volgens Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Back To Top