Skip to content

Loopbaan- en ontwikkeladviezen worden grotendeels betaald door de overheid.
Maak nu gebruik van de SLIM-regeling.

De snel veranderende wereld maakt dat veel organisaties zich in een constante status van beweging bevinden. Dit vraagt van medewerkers zelfreflectie, onderzoek en zelfregie op hoe zij zich kunnen ontwikkelen, wat passende mogelijkheden zijn en hoe zij zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Tijdens de loopbaangeleiding krijgt de werknemer inzicht in zijn/haar persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren, sterktes & zwaktes en ambities. Onderbouwd door gevalideerde testen en kritisch coachingsgesprekken, krijgt de medewerker handvatten om regie te pakken in eigen loopbaan en werksituatie.  

Loopbaan- en ontwikkeladviezen grotendeels betaald door de overheid

Vanuit de overheid is de SLIM subsidieregeling in het leven geroepen om daarmee bedrijven te stimuleren om actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De eerstvolgende inschrijfperiode is van 1 t/m 31 maart.  

Een groot gedeelte van uw investering wordt daarmee gedekt. 

 • 80% voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 
 • 60% voor bedrijven vanaf 50 tot 250 werknemers 
 • Met een maximum bedrag van 24.999 

Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor uw werknemers leveren resultaat op

 • Een loopbaan of ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de (te ontwikkelen) vaardigheden en de toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. 
 • Het advies stimuleert werknemers om na te denken over de toekomst;  
 • En helpt ondernemers bij het ontwikkelen en behouden van duurzaam inzetbaar personeel.  
 • Mocht u gebruik maken van de NOW regeling, voldoet u met deze inzet tevens aan de NOW eisen om actief bezig te zijn met loopbaanontwikkeling. 

Onze opzet van loopbaan en ontwikkeladviezen

Het blijft natuurlijk altijd maatwerk, maar in grote lijnen is de werkwijze als volgt: 

 • Kick-off met u om de verdere  aanpak en doelstellingen te bespreken 
 • Persoonlijke ontwikkelgesprekken met uw werknemers inclusief (persoonlijkheids)testen 
 • Persoonlijke gesprekken/ coaching met leidinggevenden betreft loopbaanontwikkeling duurzame inzetbaarheid medewerkers 
 • Strategisch advies  duurzame inzetbaarheid / loopbaanontwikkeling aan verantwoordelijke HRM (directeur, HR manager). 

De subsidie-aanmeldprocedure

De complete subsidieaanmelding wordt door ons verzorgd, samen met onze subsidiepartner Knippenborg Subsidieadvies.  

 • U geeft aan hoeveel werknemers en leidinggevenden u wilt laten deelnemen. 
 • U machtigt onze subsidiepartner ‘Knippenborg subsidieadvies’ om de subsidieaanvraag namens uw organisatie te doen. Wij regelen dan de aanmelding. 
 • Rond juli / augustus 2021 volgt dan de uitslag over de bedrijven die subsidie ontvangen. Tot nu toe waren er gemiddeld 4 keer meer aanmeldingen dan de subsidiepot. De kans is dus ca. 25% op subsidietoekenning.

Uw investering

In onderstaand voorbeeld een bedrijf tot 50 werknemers. In dit voorbeeld zijn de totale kosten € 29.100, waarvan ca. € 20.000 is gesubsidieerd. Met behulp van deze Excelsheet kunt u eenvoudig zelf uw investering uitrekenen.

Verdere belangrijke voorwaarden betreft de subsidieregeling

 • De subsidie wordt uitbetaald nadat het traject is afgerond.
 • Deze afhandeling wordt door ons verzorgd.
 • Start uiterlijk 3 maanden na beschikking subsidieverlening
 • Looptijd maximaal 12 maanden
 • Symbus factureert 60% van haar kosten bij start werkzaamheden en 40% na afloop
 • Knippenborg subsidieadvies factureert haar investering na toezegging van de subsidie (beschikking)

Meld u uiterlijk 15 maart bij ons aan!

Vul onze Excel aanvraag compleet in en stuur deze inclusief de gevraagde documenten naar info@symbus.nl onder vermelding van aanvraag SLIM-subsidie. Wij verzorgen dan de verdere afhandeling en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Uw voordeel:

Uw investering wordt grotendeels betaald door de overheid
Symbus neemt de gehele subsidieaanvraag voor u uit handen
Maakt u gebruik van de NOW regelingen, voldoet u aan eis om dit soort loopbaantrajecten aan te bieden aan uw werknemers.

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top