Skip to content
Toepassing van wetenschappelijke onderbouwde scans
Geeft gevalideerde en betrouwbare informatie.
Uitgevoerd door specialisten
Wij houden ons dagelijks bezig met duurzame organisatieontwikkeling.
Breed pakket aan scans
Geeft compleet inzicht over de organisatie, mensen en middelen.
Compleet ontzorgt
Wij nemen je veel werk uit handen.

Onze scans vormen het ideale fundament om duurzame- organisatieontwikkeling en inzetbaarheid succesvol te maken.

Onze verschillende scans geeft veel inzichten op alle onderdelen van duurzame- organisatieontwikkeling en inzetbaarheid. Het geeft je inzichten op het niveau van de organisatie, mensen en middelen. De scans vormen het ideale startpunt om duurzame ontwikkeling succesvol te implementeren binnen jouw organisatie.

Organisatiescan

De Organisatiescan bestaat uit de volgende modules:

Bedrijfskenmerken en Cijfers
Middelen
Ambities
Inzetbaarheid personeel
Inzetbaarheidsvraagstukken
Ontwikkelingen / Trends

Ontwikkelscan voor werknemers

Deze scan geeft op individueel niveau inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid, zoals:

Gezondheid en energie
Kennis en vaardigheden
Motivatie en betrokkenheid
Werk-privé balans van medewerkers

Leidinggeven en duurzame organisatieontwikkeling

In de scan wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

Competenties van de leidinggevende
Steun en middelen die je ervaart vanuit de organisatie
Kennis over duurzame inzetbaarheid- en ontwikkeling
Context en koers die je ervaart vanuit de organisatie

Kosten-Baten analyse

Verantwoorde investeringsbeslissingen
Scan ontwikkeld door TNO en NPDI
Geeft financiële inzichten in arbeidsverspilling en opbrengsten
Bepalen van prioriteiten, strategie en beleidsmaatregelen

Binnen 24 uur een reactie.

Neem contact op

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid volgens Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Organisatiescan

De organisatiescan is ontwikkeld om op organisatieniveau te oriënteren op de eigen ambities, trends, en cultuur rondom duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid, op mogelijke knelpunten in de inzetbaarheid van het personeel en op beschikbare middelen binnen de organisatie.

De Organisatiescan bestaat uit de volgende modules:

 • Bedrijfskenmerken en Cijfers
  Sector, organisatiegrootte, leeftijdsopbouw, vast/flex personeel, verzuimpercentage.
 • Middelen
  Welke arbeidsvoorwaarden en middelen zijn er in de organisatie, zoals arbo, loopbaanmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden?
 • Ambities
  Welke ambities de heeft organisatie rondom duurzame inzetbaarheid?
 • Inzetbaarheid personeel
  Hoe inzetbaar is u personeel nu en in de toekomst?
 • Inzetbaarheidsvraagstukken
 • Welke inzetbaarheidsvraagstukken spelen op het vlak van arbeidsprestaties, gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé balans, persoonlijk leiderschap, flexibiliteit.
 • Ontwikkelingen / Trends
  Welke trends spelen er voor de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Deze modules kunnen in zijn geheel, of als losse modules, worden ingezet. De modules leveren inzicht op in hoe de organisatie er voor staat wat betreft duurzame inzetbaarheid, en biedt aanknopingspunten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

Ontwikkelscan voor werknemers

De ontwikkelscan voor werknemers is een wetenschappelijk gevalideerd instrument ontwikkeld door TNO. Deze geeft inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Daarnaast vraagt de scan naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren bij het huidige functioneren uitgevraagd.

Bewustwording en actie
Medewerkers krijgen na het invullen van de scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Dit zorgt voor inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en geeft aanknopingspunten voor verbetering. De organisatie krijgt vanaf 30 respondenten op groepsniveau terugkoppeling van de scores op de verschillende onderdelen. Zo ziet de organisatie bijvoorbeeld welk percentage van de medewerkers in het rood scoren wat betreft hun fysieke gezondheid, of de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op hun huidige werk. Dit geeft de werkgever inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie, alsmede aanknopingspunten voor verbetering in de duurzame inzetbaarheid.

Mogelijkheden
Naast het benchmarken van eigen scores met het landelijk gemiddelde, is het ook mogelijk de eigen informatie, een aanpak of cursusaanbod vast te knopen aan bepaalde onderdelen, zodat medewerkers gelijk aan de slag kunnen met het verbeteren van hun duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid. Ook is het mogelijk om verdiepende modules in te zetten, of de uitkomsten van de scan te koppelen aan de Kosten-Baten tool.

Leidinggeven en duurzame organisatieontwikkeling

Deze scan  draagt bij aan de versterking van de rol als leidinggevende als het gaat om duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een duurzame inzetbaarheidsbevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan hun duurzame ontwikkeling inzetbaarheid.

In de scan wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

 • Competenties van de leidinggevende
 • Kennis over duurzame inzetbaarheid
 • Steun en middelen die je ervaart vanuit de organisatie
 • Context en koers die je ervaart vanuit de organisatie

Aan de hand van de scan krijgt de leidinggevende direct inzicht in deze onderwerpen en kan hier verder mee aan de slag. Een onderdeel kan zijn dat wij de leidinggevende hierbij verder begeleiden en coachen (ink naar coaching van leidinggevenden).

Kosten-Baten tool (KOBA-DI)

Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. Deze tool  is ontwikkeld door TNO en NPDI.

De Kosten-Baten  tool onderzoekt de huidige status van je organisatie. Waar is winst te behalen voor je medewerkers en kan productiviteitsverspilling gereduceerd worden. (financieel)? Maak onderbouwde keuzes en profiteer van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde en productieve(re) medewerkers. Nu en in de toekomst.

De Kosten-Baten tool maakt duidelijk waar je organisatie mogelijkheden heeft om haar duurzame inzetbaarheidsbeleid te verbeteren. Zo bepaal je onderbouwd en doelgericht je prioriteiten, strategie en beleidsmaatregelen.

Back To Top