skip to Main Content
Duurzame arbeidstoekomst
Een nieuw perspectief voor jouw medewerker; binnen of buiten de huidige organisatie.
Flexibele en modulaire opzet
Vooraf is nog niet altijd duidelijk hoe een re-integratie 2e spoortraject zich ontwikkelt.
Vaste prijzen per module
Geen verrassingen achteraf.
Kennis over de meest recente wet- en regelgeving
Altijd inzichtelijk welke concrete stappen er nodig zijn.

Re-integratie 2e spoor op z’n Symbus

Wij geloven in gelukkige mensen. Daarom doen we wat we doen. Pas wanneer werkgever én medewerker gelukkig zijn, zijn wij dat ook. Gelukkige mensen koppelen we aan duurzame inzetbaarheid. Daarmee bedoelen we dat jij als werkgever en je medewerker samen presteren: nu, maar ook in de toekomst. Soms wordt een medewerker ziek. Samen presteren is op dat moment dan niet aan de orde. De focus ligt op herstel. Er kunnen op zo’n moment veel vragen ontstaan. Denk aan: ‘wat is nu de beste situatie voor mijn medewerker?, ‘is het mogelijk om te re-integreren bij de huidige organisatie?’ en ‘waar moet mijn organisatie qua wet- en regelgeving aan voldoen?’. Juist daar maken we het verschil. Op een respectvolle en mensgerichte wijze gaan we samen met jouw medewerker op zoek naar een passende, duurzame oplossing. Dankzij onze modulaire opzet zijn we flexibel. We geven jouw medewerker een nieuw perspectief.

Flexibele, modulaire opzet

Wanneer een re-integratie 2e spoortraject wordt ingezet, is het vaak nog niet duidelijk hoe dit precies gaat verlopen. Flexibiliteit is daarom een van onze belangrijkste aandachtspunten. Het stelt ons in staat om het traject altijd aan te passen waar nodig. Zo garanderen we tevens een persoonlijke aanpak. Na een kennismakingsgesprek hebben we goed zicht op een geschikt traject.

Kort traject
We zetten een kort traject in bij situaties waarbij een uitgebreider traject vooralsnog niet nodig lijkt te zijn. De werkzaamheden bij een kort traject richten zich vooral op dossieropbouw en het onderhouden van contact.

Midden traject
Een midden traject zetten we in wanneer nog niet duidelijk is of de medewerker kan re-integreren binnen de huidige organisatie, of dat er concreet buiten de organisatie gekeken moet worden. Dit traject lijkt veel op het volledige traject. Het verschil is dat er in dit midden traject nog niet actief wordt gekeken naar oplossingen buiten de organisatie. Blijkt dit in de loop van het traject wel nodig te zijn, dan wordt er opgeschaald naar een volledig traject.

Volledig traject
Bij een volledig traject is het duidelijk dat de oplossing voor een duurzame werkomgeving voor de medewerker buiten de huidige organisatie ligt.

Werkwijze voor het vinden van een nieuwe, duurzame werkomgeving

We beginnen bij het begin: we leren elkaar kennen en kijken of er een klik is. Samen met de medewerker achterhaalt een van onze loopbaancoaches waar de wensen en behoeften liggen. Uit ervaring weten we dat dit voor iedereen anders is. De ene persoon heeft behoefte aan een concrete en heldere aanpak. De andere persoon wil liever wat meer tijd om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Re-integratie 2e spoor is immers een gevolg van ziekte. Dat kan het een gevoelig onderwerp maken. We gaan daarom altijd voor maatwerk met een persoonlijke aanpak, afgestemd op de wensen van de medewerker. Stapje voor stapje bouwen we het vertrouwen op. We geven inzicht in onze aanpak en bespreken mogelijke doelstellingen met elkaar. Daarnaast vragen we de medewerker om zijn of haar verwachtingen uit te spreken. Zo waarborgen we dat iedereen op dezelfde lijn zit.
Tijdens de kennismaking bespreken verder de volgende aspecten:

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Privé situatie
 • Verzuim en verwachtingen ten aanzien van het herstel
 • Verloop re-integratie
 • Sociale zekerheid
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hier komt een concreet plan van aanpak uit voort. Dit plan vormt een belangrijke basis voor het verdere verloop bij het vinden van een nieuwe, duurzame arbeidstoekomst.

Door het voeren van verdiepende gesprekken gaan we nog een stapje verder. Onze loopbaancoach helpt de medewerker om een duidelijke stip op de horizon te zetten. Daarnaast wordt besproken wat de stappen zijn om dit doel te behalen en welke afspraken daarbij horen. We vinden het belangrijk dat de medewerker zich op zijn of haar gemak voelt. De gesprekken worden dan ook op een ontspannen manier en in een vertrouwde sfeer met elkaar gevoerd.

Afhankelijk van de situatie, zetten we een assessment of loopbaanscan in. Dit geeft zowel de medewerker als de loopbaanadviseur waardevolle inzichten in hard- en soft skills. Denk aan:

 • Drijfveren
 • Sterkten, aandachtspunten
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Cognitieve vermogen
 • Marktkansen.

Lees meer over onze assessments.

Uit ervaring weten we dat de uitkomsten van deze assessments regelmatig nieuwe invalshoeken en perspectieven bieden, waar een medewerker zelf nog niet eerder aan gedacht heeft. Het zorgt vaak voor een nieuwe, positieve kijk op de situatie.

Bij een re-integratie 2e spoortraject komt een stukje wet-en regelgeving kijken: de Wet verbetering poortwachter. Als werkgever, maar ook als medewerker, hebben jullie beiden een aantal verplichtingen. Onze loopbaancoaches hebben kennis van deze wetgeving en weten welke stappen er concreet ondernomen moeten worden. Een van die zaken is sociale zekerheid. Wanneer de inspanningen niet geleid hebben tot een terugkeer naar het werk, ontvangt de medewerker een WIA-aanvraagformulier. De loopbaancoach helpt de medewerker hierbij. Daarnaast ondersteunt de adviseur de medewerker bij een bezoek aan het UWV, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige wanneer dat als prettig wordt ervaren.

Met de uitkomsten van de gevoerde gesprekken en de assessments, stelt de loopbaancoach een persoons- en zoekprofiel op. In deze profielen staat wat de ambities, wensen en voorkeuren van de medewerker zijn. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke belemmeringen en beperkingen. Deze profielen dienen als uitgangspunt bij het zoeken naar een passende, betaalde baan. Zowel de medewerker als de loopbaancoach gaan op zoek naar interessante vacatures. De coach spreekt het uitgebreide netwerk van Symbus aan. In dit netwerk hebben we contactpersonen die actief zijn binnen verschillende branches.

Het re-integratie 2e spoortraject is maatwerk. De doorlooptijd kan dus ook per medewerker verschillen. Zowel jouw organisatie als de medewerker ontvangen een keer per drie maanden een rapportage over de voortgang van het begeleidingstraject. Daarnaast is er regelmatig contact tussen jou en onze loopbaancoach. Alle rapportages voldoen aan de eisen van het UWV.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
Adviseur

Ervaringen van onze klanten

Back To Top