skip to Main Content

Re-integratie 2e spoor door Symbus

Vanaf het aannemen van nieuw personeel tot en met de uitstroom ondersteunen en ontzorgen wij werkgevers en werknemers in hun ontwikkeling.  Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers zijn daarbij de twee pijlers van onze dienstverlening.  Uitstroomtrajecten zoals 2e spoor, outplacement, van werk naar werk zien wij ook als logisch onderdeel van deze twee pijlers. Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers kan immers ook betekenen dat de oplossing buiten de huidige organisatie ligt. Dit alles voeren wij uit op een respectvolle, doelgerichte, mensgerichte, positieve en creatieve wijze.

Symbus biedt
perspectief

Onze unieke aanpak:

Keuze uit modulaire trajectoplossingen
Vaste projecttarieven
We staan voor resultaat én mensgerichtheid
Sterk in re-integratie én mensen aan een nieuwe baan helpen

Voordelen om samen te werken met Symbus:

Je wordt volledig ontzorgd
De kans op een nieuwe baan buiten de organisatie wordt significant vergroot
Je werknemer krijgt een beter perspectief en ziet weer kansen
Je voldoet aan de wettelijke verplichting waarmee allerlei loonacties worden voorkomen
Je weet vooraf exact wat de kosten zijn
Modulaire prijsopbouw van trajecten
Groot netwerk in Oost-Nederland
Ik wil graag een voorstel ontvangen

Flexibel door onze modulaire opzet

Als een 2e spoor re-integratietraject wordt ingezet is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a zich verder gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor het 2e spoor traject. Met onze modulaire opzet kunnen dit we gaandeweg het traject aanpassen.

Kort traject

Dit traject wordt ingezet bij situaties waarbij een uitgebreider traject vooralsnog niet nodig lijkt te zijn. De werkzaamheden zijn dan vooral gericht op dossieropbouw en onderhouden van het contact.

Midden traject

Dit traject wordt ingezet waar op dat moment nog niet helemaal duidelijk is of de betrokken werknemer kan re-integreren binnen de huidige organisatie of dat er concreet buiten de organisatie gekeken moet worden.

Volledig traject

Dit traject wordt ingezet waar helemaal duidelijk is dat de oplossing (ook) buiten de organisatie gezocht moet worden.

Onze aanpak om tot een succesvolle 2e spoor traject te komen:

Kennismaking / intake met je werknemer

Ieder traject start met een intakegesprek waar o.a. de onderstaande onderwerpen in hoofdlijnen worden doorgesproken om zodoende een goed beeld te hebben voor de verdere aanpak.

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Privé situatie
 • Verzuim, verwachtingen t.a.v. herstel
 • Verloop re-integratie
 • Sociale zekerheid
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Plan van aanpak

Tevens wordt hier ook duidelijk of er een wederzijdse klik is om samen er een succes van te maken.

Individuele gesprekken

Een tweede spoor begeleidingstraject is altijd maatwerk. Tijdens de individuele gesprekken met de werknemer wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

Opstellen persoonsprofiel; in het persoonsprofiel staat beschreven welke arbeidservaring opgedaan is, welke scholing en cursussen de medewerker heeft gevolgd. Daarnaast is inzichtelijk wat de ambities van de medewerker zijn evenals wensen en voorkeuren. Ook is inzichtelijk welke belemmeringen en beperkingen de medewerker ervaart. Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de zieke medewerker ten aanzien van de mogelijkheid om arbeid te vinden, krijgen en behouden

Opstellen zoekprofiel; het zoekprofiel bestaat uit een beredeneerde opsomming of omschrijving van branches, functies en/of werkzaamheden, waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op werk bestaat.

Verwervingsmogelijkheden; het zoekprofiel is de basis om op zoek te gaan naar een betaalde baan. Adviseur en medewerker zoeken gezamenlijk naar vacatures, waarbij adviseur ook binnen het netwerk van Symbus informeert naar mogelijkheden.

Sociale zekerheid en WIA keuring; in het tweede spoor begeleidingstraject wordt ook aandacht besteed aan sociale zekerheid (WIA-uitkering / WW uitkering ) en de WIA keuring. Indien gewenst helpt onze adviseur de medewerker met de (digitale) WIA-aanvraag en gaat onze adviseur mee naar het UWV, zowel naar de verzekeringsarts als naar de arbeidsdeskundige (WIA keuring).

Doorlooptijd en rapportage

Het tweede spoor begeleidingstraject is een maatwerktraject met een maximale doorlooptijd tot einde wachttijd.

Zowel de kandidaat als uw organisatie ontvangen gemiddeld een keer per drie maanden een schriftelijke rapportage over de voortgang van het traject. Daarnaast is er regelmatig (via mail/telefoon) contact tussen de adviseur van Symbus, uw organisatie en de betrokken medewerker over de voortgang. Bij beëindiging van het traject levert Symbus een eindrapportage van alle verrichte inspanningen. De rapportages zijn opgebouwd volgens de eisen van het UWV.

Inzet van verschillende testen en loopbaanscans

Tijdens het traject , afhankelijk van de situatie, zetten wij uitgebreid allerlei testen in. Hiermee krijgt zowel de werknemer als onze re-integratieadviseur een goed beeld over oa:

 • Drijfveren
 • Sterkten, aandachtspunten
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Cognitief vermogen
 • Marktkansen

Met al deze informatie kunnen wij de werknemer nog beter van dienst zijn. Klik hier voor een overzicht van onze testen.

Succesvol naar een andere werkgever

Omdat Symbus zowel actief is in de instroom (werving & selectie) als in de uitstroom staan wij midden in de wereld van arbeidsmobiliteit en beschikken we over groot netwerk in de regio. Hierdoor zijn wij in staat om de meeste kandidaten aan een nieuwe toekomst te helpen.

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top