Ga naar hoofdinhoud

Wij ontzorgen jou
Jij kan je richten op jouw dagelijkse werkzaamheden
Mens- en resultaatgericht
Wij helpen jou én de werknemer vooruit
Vaste prijzen per 2e spoor traject
Transparant en geen verrassingen achteraf
Groot en breed netwerk in de regio
Biedt veel kansen voor werknemer

Re-integratie 2e spoor op z’n Symbus, mens- en resultaatgericht ontzorgen.

Een langdurige ziekteverzuim brengt veel onzekerheden mee voor de werknemer en werkgever. Er kunnen op zo’n moment veel vragen ontstaan; wat is nu de beste situatie voor mijn medewerker en voor de onderneming?, ‘Wat’ en ‘waar’ moet mijn organisatie qua wet- en regelgeving aan voldoen?. Juist daar maken we het verschil! Op een resultaat- en mensgerichte wijze gaan we samen met jou en jouw medewerker op zoek naar een nieuwe baan.  We  ontzorgen jou en geven jouw medewerker een nieuw perspectief.

Werkwijze 2e spoor re-integratie traject

Conform de Wet Verbetering Poortwachter is het ons doel om de kandidaat naar een nieuwe werkgever te bemiddelen en/of zorg te dragen voor de wettelijke verplichtingen die werkgever en werknemer hebben in het kader van de re-integratie-inspanningen.

Uiteraard maken werknemer en adviseur van Symbus dan kennis met elkaar. Hierin is uitgebreid aandacht voor het verhaal en achtergrond van de werknemer. Daarnaast gebruiken we dit gesprek ook om duidelijk uit te leggen wat een 2e spoortraject inhoudt en wat Symbus hierin kan betekenen voor de werknemer.

Op basis van het intakegesprek en arbeidsdeskundig rapport maken wij een voorstel trajectplan dat voldoet aan de beoordelingscriteria van het UWV en de geldende AVG- richtlijnen.

Vervolgens vindt er bij voorkeur een driegesprek plaats met de werknemer, werkgever en 2e spoorcoach. Hierbij wordt trajectplan doorgesproken, waar nodig aangepast en ondertekend door alle partijen.

De individuele coachgesprekken, opdrachten, testen en loopbaanscans die we inzetten zijn gericht op de volgende onderdelen:
– De persoonsgerichte fase; persoonsprofiel
In deze fase wordt een inventarisatie gedaan van de opgedane arbeidservaring, specifieke vaardigheden, kwaliteiten en valkuilen als ook genoten scholing en gevolgde cursussen. Daarnaast worden in deze fase de belemmeringen, beperkingen en de persoonsgebonden kenmerken in beeld gebracht.

– Arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie; zoekprofiel
In deze fase is er aandacht voor de regionale arbeidsmarkt. de kans beroepen en een interesse- competentie- en beroepentest. Aan het eind van deze fase krijgt werknemer een passende zoekrichting helder

– Arbeidsmarktbenadering
In deze fase gaan we gezamenlijk op zoek naar passende functies en wordt de kandidaat ondersteund in de sollicitatieactiviteiten.

Het re-integratie 2e spoortraject is maatwerk. De doorlooptijd kan dus ook per medewerker verschillen. Zowel jouw organisatie als de medewerker ontvangen een keer per drie maanden een rapportage over de voortgang van het begeleidingstraject. Daarnaast is er regelmatig contact tussen jou en onze loopbaancoach. Alle rapportages voldoen aan de eisen van het UWV.

Bij een re-integratie 2e spoortraject is wet- en regelgeving ook belangrijk: de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel werkgever als werknemer hebben hierin een aantal verplichtingen. Onze loopbaancoaches hebben kennis van deze wetgeving en weten welke stappen er concreet ondernomen moeten worden.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

2

Edwin van Kleef
Adviseur

Goverien

Goverien Teerds
loopbaanconsultant

Ervaringen van onze klanten

Back To Top