skip to Main Content

Wij ontzorgen jou
Jij kan je richten op jouw dagelijkse werkzaamheden
Mens- en resultaatgericht
Wij helpen jou én de werknemer vooruit
Vaste prijzen per 2e spoor traject
Transparant en geen verrassingen achteraf
Kennis over de meest recente wet- en regelgeving
Altijd inzichtelijk welke concrete stappen er nodig zijn.

Re-integratie 2e spoor op z’n Symbus, mens- en resultaatgericht ontzorgen.

Een langdurige ziekteverzuim brengt veel onzekerheden mee voor de werknemer en werkgever. Er kunnen op zo’n moment veel vragen ontstaan; wat is nu de beste situatie voor mijn medewerker en voor de onderneming?, ‘Wat’ en ‘waar’ moet mijn organisatie qua wet- en regelgeving aan voldoen?. Juist daar maken we het verschil! Op een resultaat- en mensgerichte wijze gaan we samen met jou en jouw medewerker op zoek naar een nieuwe baan.  We  ontzorgen jou en geven jouw medewerker een nieuw perspectief.

Werkwijze 2e spoor re-integratie traject op z'n Symbus

Tijdens de kennismaking en Intake bespreken we de volgende aspecten:

 • Rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden van Symbus als de kandidaat
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Privésituatie
 • Verzuim en verwachtingen ten aanzien van het herstel
 • Verloop re-integratie
 • Sociale zekerheid
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hier komt een concreet plan van aanpak uit voort. Dit plan vormt een belangrijke basis voor het verdere verloop bij het vinden van een nieuwe, duurzame arbeidstoekomst.

Door het voeren van verdiepende gesprekken gaan we nog een stapje verder. Onze loopbaancoach helpt de medewerker om een duidelijke stip op de horizon te zetten. Daarnaast wordt besproken wat de stappen zijn om dit doel te behalen en welke afspraken daarbij horen.

Afhankelijk van de situatie, zetten we een assessment of loopbaanscan in. Dit geeft zowel de medewerker als de loopbaanadviseur waardevolle inzichten in hard- en soft skills. Denk aan:

 • Drijfveren
 • Sterkten, aandachtspunten
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Cognitieve vermogen
 • Marktkansen.

Lees meer over onze assessments.

Uit ervaring weten we dat de uitkomsten van deze assessments regelmatig nieuwe invalshoeken en perspectieven bieden, waar een medewerker zelf nog niet eerder aan gedacht heeft. Het zorgt vaak voor een nieuwe, positieve kijk op de situatie.

Bij een re-integratie 2e spoortraject is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Als werkgever, maar ook als medewerker, hebben jullie beiden een aantal verplichtingen. Onze loopbaancoaches hebben kennis van deze wetgeving en weten welke stappen er concreet ondernomen moeten worden.

Met de uitkomsten van de gevoerde gesprekken en de assessments, stelt de loopbaancoach een persoons- en zoekprofiel op. In deze profielen staat wat de ambities, wensen en voorkeuren van de medewerker zijn. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke belemmeringen en beperkingen. Deze profielen dienen als uitgangspunt bij het zoeken naar een passende, betaalde baan. Zowel de medewerker als de loopbaancoach gaan op zoek naar interessante vacatures. De coach spreekt het uitgebreide netwerk van Symbus aan. In dit netwerk hebben we contactpersonen die actief zijn binnen verschillende branches. Daarnaast wordt de kandidaat ook toegevoegd aan onze “Naar Werk kandidatenoverzicht’  die met veel organisaties worden gedeeld.

Het re-integratie 2e spoortraject is maatwerk. De doorlooptijd kan dus ook per medewerker verschillen. Zowel jouw organisatie als de medewerker ontvangen een keer per drie maanden een rapportage over de voortgang van het begeleidingstraject. Daarnaast is er regelmatig contact tussen jou en onze loopbaancoach. Alle rapportages voldoen aan de eisen van het UWV.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
Adviseur

Ervaringen van onze klanten

Back To Top