skip to Main Content
Duurzame arbeidstoekomst
Een nieuw perspectief voor jouw medewerker; binnen of buiten de huidige organisatie.
Mens- en resultaatgericht
Wij helpen jou én de werknemer vooruit
Vaste prijzen per 2e spoor traject
Transparant en geen verrassingen achteraf
Kennis over de meest recente wet- en regelgeving
Altijd inzichtelijk welke concrete stappen er nodig zijn.

Re-integratie 2e spoor op z’n Symbus, mens- en resultaatgericht

Een langdurige ziekteverzuim brengt veel onzekerheden mee voor de werknemer en werkgever. Er kunnen op zo’n moment veel vragen ontstaan; wat is nu de beste situatie voor mijn medewerker en voor de onderneming?, ‘Wat’ en ‘waar’ moet mijn organisatie qua wet- en regelgeving aan voldoen?. Juist daar maken we het verschil! Op een respectvolle, resultaat- en mensgerichte wijze gaan we samen met jou en jouw medewerker op zoek naar een passende, duurzame oplossing.  We geven jouw medewerker een nieuw perspectief.

Werkwijze 2e spoor re-integratie traject op z'n Symbus

We beginnen bij het begin: we leren elkaar kennen en kijken of er een klik is. Samen met de medewerker achterhaalt een van onze loopbaancoaches waar de wensen en behoeften liggen. Uit ervaring weten we dat dit voor iedereen anders is. De ene persoon heeft behoefte aan een concrete en heldere aanpak. De andere persoon wil liever wat meer tijd om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Re-integratie 2e spoor is immers een gevolg van ziekte. Dat kan het een gevoelig onderwerp maken. We gaan daarom altijd voor maatwerk met een persoonlijke aanpak, afgestemd op de wensen van de medewerker. Stapje voor stapje bouwen we het vertrouwen op. We geven inzicht in onze aanpak en bespreken mogelijke doelstellingen met elkaar. Daarnaast vragen we de medewerker om zijn of haar verwachtingen uit te spreken. Zo waarborgen we dat iedereen op dezelfde lijn zit.
Tijdens de kennismaking bespreken verder de volgende aspecten:

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Privésituatie
 • Verzuim en verwachtingen ten aanzien van het herstel
 • Verloop re-integratie
 • Sociale zekerheid
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hier komt een concreet plan van aanpak uit voort. Dit plan vormt een belangrijke basis voor het verdere verloop bij het vinden van een nieuwe, duurzame arbeidstoekomst.

Door het voeren van verdiepende gesprekken gaan we nog een stapje verder. Onze loopbaancoach helpt de medewerker om een duidelijke stip op de horizon te zetten. Daarnaast wordt besproken wat de stappen zijn om dit doel te behalen en welke afspraken daarbij horen. We vinden het belangrijk dat de medewerker zich op zijn of haar gemak voelt. De gesprekken worden dan ook op een ontspannen manier en in een vertrouwde sfeer met elkaar gevoerd.

Afhankelijk van de situatie, zetten we een assessment of loopbaanscan in. Dit geeft zowel de medewerker als de loopbaanadviseur waardevolle inzichten in hard- en soft skills. Denk aan:

 • Drijfveren
 • Sterkten, aandachtspunten
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Cognitieve vermogen
 • Marktkansen.

Lees meer over onze assessments.

Uit ervaring weten we dat de uitkomsten van deze assessments regelmatig nieuwe invalshoeken en perspectieven bieden, waar een medewerker zelf nog niet eerder aan gedacht heeft. Het zorgt vaak voor een nieuwe, positieve kijk op de situatie.

Bij een re-integratie 2e spoortraject komt een stukje wet-en regelgeving kijken: de Wet verbetering poortwachter. Als werkgever, maar ook als medewerker, hebben jullie beiden een aantal verplichtingen. Onze loopbaancoaches hebben kennis van deze wetgeving en weten welke stappen er concreet ondernomen moeten worden.

Met de uitkomsten van de gevoerde gesprekken en de assessments, stelt de loopbaancoach een persoons- en zoekprofiel op. In deze profielen staat wat de ambities, wensen en voorkeuren van de medewerker zijn. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke belemmeringen en beperkingen. Deze profielen dienen als uitgangspunt bij het zoeken naar een passende, betaalde baan. Zowel de medewerker als de loopbaancoach gaan op zoek naar interessante vacatures. De coach spreekt het uitgebreide netwerk van Symbus aan. In dit netwerk hebben we contactpersonen die actief zijn binnen verschillende branches. Daarnaast wordt de kandidaat ook toegevoegd aan onze “Naar Werk kandidatenoverzicht’  die met veel organisaties worden gedeeld.

Het re-integratie 2e spoortraject is maatwerk. De doorlooptijd kan dus ook per medewerker verschillen. Zowel jouw organisatie als de medewerker ontvangen een keer per drie maanden een rapportage over de voortgang van het begeleidingstraject. Daarnaast is er regelmatig contact tussen jou en onze loopbaancoach. Alle rapportages voldoen aan de eisen van het UWV.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
Adviseur

Ervaringen van onze klanten

Back To Top