skip to Main Content

Symbus biedt
perspectief

Re-integratie 2e spoor

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.  

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. De werknemer is verplicht om constructief mee te werken aan de re-integratie. Wanneer een werkgever of werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie kan dit financiële gevolgen hebben. Voor de werkgever kan dit een loonsanctie betekenen en voor de werknemer het stopzetten van het uitbetaling van het loon. 

Voordelen

Dit is een complex traject, die wij u volledig uit handen nemen.  Dit biedt zowel voor de werkgever als werknemer grote voordelen. 

Voordelen voor de werkgever: 

  • het traject draagt bij aan goed werkgeverschap en het creëert daarmee meer betrokkenheid; 
  • de werknemer krijgt een beter perspectief en ziet weer kansen; 
  • voldoet aan de wettelijke verplichting waarmee allerlei loonacties, dus hoge extra kosten voorkomen worden. 

Voordelen voor de werknemer: 

  • een nieuwe baan met perspectief voor de lange termijn; 
  • mogelijkheid om gebruik te maken van omscholingsprojecten of subsidies; 
  • verkrijgen van inzichten in de sterke (persoonlijke) kanten. 

Het 2e spoor re-integratie traject 
Het 2e spoort begeleidingstraject is een maatwerktraject met een doorlooptijd tot einde wachttijd.  

Doel van ons traject

Conform de Wet Verbetering Poortwachter is het ons doel om de kandidaat naar een nieuwe werkgever te bemiddelen en/of zorg te dragen voor de wettelijke verplichtingen die werkgever en werknemer hebben in het kader van de re-integratie-inspanningen. 

Trajectopzet

Een tweede spoor begeleidingstraject is altijd maatwerk. Tijdens de individuele gesprekken met de werknemer wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de volgende onderdelen:  

Opstellen persoonsprofiel; in het persoonsprofiel staat beschreven welke arbeidservaring opgedaan is, welke scholing en cursussen de medewerker heeft gevolgd. Daarnaast is inzichtelijk wat de ambities van de medewerker zijn evenals wensen en voorkeuren. Ook is inzichtelijk welke belemmeringen en beperkingen de medewerker ervaart. Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de zieke medewerker ten aanzien van de mogelijkheid om arbeid te vinden, krijgen en behouden  

Opstellen zoekprofiel; het zoekprofiel bestaat uit een beredeneerde opsomming of omschrijving van branches, functies en/of werkzaamheden, waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op werk bestaat.  

Verwervingsmogelijkheden; het zoekprofiel is de basis om op zoek te gaan naar een betaalde baan. Adviseur en medewerker zoeken gezamenlijk naar vacatures, waarbij adviseur ook binnen het netwerk van Symbus informeert naar mogelijkheden.  

Sociale zekerheid en WIA keuring; in het tweede spoor begeleidingstraject wordt ook aandacht besteed aan sociale zekerheid (WIA-uitkering / WW uitkering ) en de WIA keuring. Indien gewenst helpt onze adviseur de medewerker met de (digitale) WIA-aanvraag en gaat onze adviseur mee naar het UWV, zowel naar de verzekeringsarts als naar de arbeidsdeskundige (WIA keuring). 

Doorlooptijd en rapportage

In een eerste analyse beoordelen wij of de kandidaat past bij de gevraagde eisen en cultuur van de organisatie. Bij Iedere interessante kandidaat nemen wij een PPA test af en deze wordt vergeleken met het ideale PPA profiel. U krijgt daarmee een goed beeld van overeenkomsten en afwijkingen en is als uitstekend hulpmiddel in te zetten bij de persoonlijk gesprekken.  

Het tweede spoor begeleidingstraject is een maatwerktraject met een maximale doorlooptijd tot einde wachttijd 

Zowel de kandidaat als uw organisatie ontvangen gemiddeld een keer per drie maanden een schriftelijke rapportage over de voortgang van het traject. Daarnaast is er regelmatig (via mail/telefoon) contact tussen de adviseur van Symbus, uw organisatie en de betrokken medewerker over de voortgang. Bij beëindiging van het traject levert Symbus een eindrapportage van alle verrichte inspanningen. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top