Skip to content

Re-integratie 2e spoor

Wanneer jij je ziek meldt, kun je normaal gesproken binnen twee weken je werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat je langer uit de roulatie bent. Denk hierbij aan langdurig ziek zijn of het leren werken met een lichamelijke of mentale beperking. Wij gaan helpen om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Het is de bedoeling dat je met je werkgever samen werkt aan een effectieve re-integratie. Het is daarom belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Resultaatgerichte begeleiding, met aandacht voor jou

De begeleiding van Symbus is resultaatgericht, maar met persoonlijke aandacht voor jou. Rekening houdend met beperkingen en zoekend naar mogelijkheden, dat is wat Symbus biedt. In deze trajecten richten wij ons op wat jij juist nog wél kan! Door middel van gesprekken, testen en huiswerkopdrachten, ontwikkelen wij een persoonlijk profiel van jou. Bij aanvang wordt de arbeidsmarkt in kaart gebracht, en waar mogelijk benaderd. Hierbij maken we gebruik van onze Werving & Selectie specialisten. Om uit te proberen of een bepaalde functie passend is, kan ook gezocht worden naar een stage, werkervaring- of detacheringsplaats. 

Trajectvorm

Symbus start in alle gevallen met een intakegesprek en het opstellen van een trajectplan, waarin de volgende punten aan bod komen: 

  • Overleg opdrachtgever; 
  • Persoonlijke gesprekken met kandidaat; 
  • Overleg leidinggevende, arbeidsdeskundige en evt. bedrijfsarts; 
  • Opstellen trajectplan, inclusief voorstel trajectvorm; 
  • Bezoek en frequent contact per mail/telefoon opdrachtgever (huidige werkgever); 
  • Acht wekelijks Rapportage over de voortgang; 
  • Eindrapportage.

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top