Skip to content

Publicatie: Kies voor maatwerk in re-integratie Tweede Spoor. Ervaringen uit de praktijk

OVAL en KoM hebben de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Dit is gedaan in opdracht van ZonMw, voor het kennisprogramma  ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’. Hierin zijn vragen beantwoord als: “welke obstakels en verbeterpunten ervaren professionals?” en “wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten?” In de publicatie worden een aantal adviezen gegeven voor de nog te vormen consortia die deel willen gaan nemen aan het kennisprogramma van ZonMw. “Consortia zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties of bedrijfstakken, werknemersvertegenwoordigers en/ of patiëntenorganisaties met onderzoeksorganisaties en re-integratiedienstverleners.”

Meer menselijk maatwerk
Voor de publicatie zijn interviews gehouden met re-integratieprofessionals en is er een digitale vragenlijst onder re-integratie- en loopbaanbedrijven verspreid. De boodschap voor consortia is helder: durf en kies voor maatwerk. Iedere situatie, persoon en ziektebeeld is anders. Elk traject vraagt daarom om een andere oplossing binnen de wettelijke kaders en verplichtingen.

“Durf als arbeidsorganisatie te investeren in het tweede spoor. Maatwerk is in de ogen van de reintegratieprofessionals cruciaal om het tweede spoor succesvoller te maken. Voor iedere casus zijn er mogelijkheden en oplossingen, maar dit vergt wel tijd, creativiteit en lef.”

Informatievoorziening en communicatie
“Het is belangrijk om al bij de eerste weken van het verzuim duidelijke informatie en uitleg over reintegratie tweede spoor te geven. Wacht hier niet te lang mee want dit kan leiden tot weerstand en onzekerheid in het vervolgproces.”

Op tijd beginnen met re-integratie tweede spoor 
Eerder beginnen met re-integratie tweede spoor vergroot de kans van slagen van het traject. Dit is voor zowel werkgever als werknemer gunstig. Een werknemer kan dan misschien eerder aan het werk gaan en de (huidige) werkgever heeft een kortere loondoorbetalingsperiode.

Focus op duurzame inzetbaarheid en preventie
Verzuim kan in een eerder stadium voorkomen worden door aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en preventie. Ga op tijd met elkaar het gesprek aan.

“Naast deze verbeterpunten, zijn er een aantal onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor een experiment of verder onderzoek. Denk hierbij aan het gelijktijdig lopen van re-integratie eerste en tweede spoor en wat de gevolgen hiervan zijn, de rol van familie, vrienden, kennissen en de invloed en effecten van ‘Locus of control’ op een tweede spoortraject.”

“Het ZonMw kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ daagt consortia uit om innovatieve aanpakken uit te proberen, door te ontwikkelen en te evalueren. De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op 15 november 2021. Meer informatie over het
kennisprogramma is hier te vinden.

Bron: OVAL 

Bovenstaande conclusies en aanbevelingen sluiten helemaal aan op de visie van Symbus over hoe om te gaan met 2e spoor trajecten.
Back To Top