Ga naar hoofdinhoud

Persoonlijke Profiel Analyse

Wat is een PPA? De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen.
De volgende vragen worden o.a. beantwoord:

Wat zijn de werksterkten van deze persoon?
Wat zijn de (gedrags-) eigenschappen van deze persoon?
Welke factoren zijn van invloed op het succesvol functioneren van deze persoon?
Past deze persoon in de (gevraagde) functie?
Wordt deze persoon gedreven door resultaat?
Is dit iemand die het liefst samen, met- en door middel van anderen werkt?
Valt deze persoon op vanwege een ondersteunende- en servicegerichte houding?

In slechts ca 8 minuten kan de test worden uitgevoerd en geeft ondanks de korte invultijd enorm veel inzichten in het werkgedrag van de betrokken persoon.

Waarvoor kunt u de PPA inzetten

De PPA test kan voor meerdere doeleinden worden ingezet: 

 • Voor het selecteren van nieuw personeel  
 • Voor ontwikkeling en inzichten van het bestaande personeel  
 • Beoordelen kwaliteiten van bestaand personeel voor een andere functie 
 • Voor teamontwikkeling   

Testen bij het selecteren van nieuw personeel

Door in het selectieproces doelmatig te investeren in selectiemiddelen kun je achteraf veel tijd en geld besparen. Je krijgt een veel beter en objectiever beeld van de werksterkten en aandachtspunten van de kandidaat. Ons voorstel is om dit zo vroeg mogelijk in het traject uit te voeren, omdat: 

 • Je direct objectieve informatie hebt voor het 1e gesprek. 
 • Je voorkomt dat je bij achteraf testen (de keuze is al gemaakt) niet meer geheel objectief kan beoordelen.  

Onze opzet bestaat uit een aantal stappen: 

Testen t.b.v. ontwikkeling en inzichten van het bestaande personeel

De PPA testen geeft managers handvatten bij het aansturen en motiveren van hun teamleden, zodat kwaliteiten optimaal worden benut om het succes van de organisatie te maximaliseren. 

 • Wat zijn de werksterkten van deze persoon? 
 • Welke communicatiestijl past bij de persoon? 
 • Wat motiveert deze persoon? 

Het helpt daarbij om personeelsverloop te beperken door vast te stellen wat uw medewerkers beweegt en motiveert en geeft inzicht in de individuele ontwikkelmogelijkheden, zodat trainingen effectiever kunnen worden ingezet en trainingsbudget beter kan worden benut. 

Testen medewerkers voor andere functies

Wilt u uw medewerker testen op geschiktheid voor een andere functie, dan wordt de hierboven genoemde opzet uitgebreid met de volgende onderdelen. 

 • We stellen samen met u een PPA vergelijkingsprofiel op van het ’ideale persoonsprofiel’ van de nieuwe functie 
 • Uw medewerker wordt getest en de uitslag wordt over het vergelijkingsprofiel heen gelegd, om te kijken waar de match en verschillen zitten. 
 • Mocht het gaan om een groei naar een managementfunctie, kunnen wij ook nog een leiderschapsanalyse uitvoeren. 

Testen t.b.v. een teamanalyse

De Team Analyse geeft inzicht in betrokkenheid, motivatie en prestaties van een team. De volgende vragen komen aan bod:  

 • Wat motiveert de teamleden? 
 • Welke leiderschapsstijl zal hen inspireren? 
 • Wat is de kracht en wat zijn de aandachtspunten van een team? 

Teams wordt gebruikt in combinatie met de PPA en helpt inzicht te krijgen in sterkten, beperkingen en de waarde van een team voor je organisatie. De Thomas Team Analyse helpt de prestaties van je teams te verbeteren, dankzij effectievere aansturing. 

Deze teamanalyse voeren wij samen uit met een teamontwikkelingstraject.  

Download hier een voorbeeldrapportage:

De toegevoegde waarde van Symbus

Vanzelfsprekend zijn al onze assessors gecertificeerd om deze testen te mogen uitvoeren. Maar nog veel belangrijker is dat het testen en coachen van mensen onze ‘corebusiness’ is. Daarom kunnen wij het maximale rendement uit de testen halen en e.e.a. in de  juiste context plaatsen.

Ervaringen Varex Imaging met PPA:
"De PPA, een betrouwbare extra tool op het gebied van Werving & Selectie”

Varex Imaging in Doetinchem  is een internationaal bedrijf dat componenten ontwikkelt, produceert en levert voor medische en industriële röntgenapparatuur. Varex hecht veel waarde aan kwaliteit en goed gekwalificeerd personeel. Daarom maakt men zeer regelmatig gebruik van onze PPA testen

Met welk doel zet Varex Imaging de PPA in? 

“Door middel van deze testen krijgen we een goed beeld van de persoonlijke sterktes, werksterktes en ontwikkelpunten welke een potentiële nieuwe werknemer meebrengt. Deze persoonlijke krachten en kansen nemen we mee bij het opstellen van een inwerk- en ontwikkelprogramma voor de nieuwe medewerker.” 

Aan vaste Varex Imaging medewerkers wordt ook regelmatig gevraagd om de PPA test in te vullen. Wat is de achterliggende gedachte hierbij? 

“Door middel van de PPA krijgen we goed in beeld over welk “ontwikkel” potentieel de medewerker beschikt en in welke richting dit potentieel zich beweegt. Bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, verkoop of juist meer techniek & administratie.” 

Waarom werken jullie met de PPA test? 

“We hebben als Varex de PPA methodiek leren kennen als een betrouwbare extra tool op het gebied van Werving & Selectie. Doordat we de PPA testen breed inzetten binnen de organisatie gaan we ook steeds meer redeneren vanuit werksterktes en ondersteunende sterktes. Tenslotte ervaren we het als een prima instrument om met onze medewerkers tot een persoonlijk ontwikkelplan te komen. De PPA levert daarmee een toegevoegde waarde.” 

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top