Skip to content

Personeelstekort? Nooit meer met pensioen!

Symbus houdt het werk gerelateerde nieuws nauwlettend in de gaten; zo kwam de NOS onlangs met dit nieuwsbericht over het langer doorwerken van gepensioneerden als mogelijke oplossing voor het landelijke personeelsprobleem.
In plaats van het initiatief louter bij de werknemers te laten werd met voorbeelden het idee geopperd om werknemers die tegen hun pensioen aan lopen actief te benaderen voor het (parttime) langer doorwerken.

Fijn kunnen en willen werken

Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de werknemer het werken ook op die leeftijd nog ziet als een prettige levensinvulling: een aanzienlijk deel ziet zijn verdere gepensioneerde leven liever aan de Spaanse kust doorbrengen als de financiële mogelijkheden zich zouden voordoen. Of kan zich door het pensioen- en AOW-inkomen eindelijk storten op de favoriete hobby, vrijwilligerswerk, sociale leven, kleinkinderen of sport waar nooit genoeg tijd voor was.

Pensioen

Als voorbeelden van langer doorwerken worden de landen als IJsland en Japan in het NOS-artikel aangehaald: dit zijn echter landen met een zeer hoge levensstandaard en met over het algemeen een slechte(re) pensioenvoorziening. Het is daar dus vaker een bittere noodzaak.
Nederland daarentegen is koploper als het om pensioen gaat: de pensioenfondsen bezitten relatief gezien de grootste pot van heel Europa. Geen wonder dat slechts 25% na zijn pensioen nog doorwerkt zou je zeggen.

Duurzame organisatieontwikkeling

Uiteraard is het voor ieder bedrijf raadzaam om de wat oudere werknemers te stimuleren om langer door te werken: oudere werknemers hebben vaak ook de kennis en de mentaliteit om de jongere generatie op te leiden en enthousiast te maken voor het vak. Daarbij is het echter ook van belang om een goede werksfeer en het juiste werkklimaat te behouden om sowieso het algemeen personeelsverloop tegen te gaan.
Symbus biedt voor het creëren van de randvoorwaarden voor lang(er) en prettig werken voor werkgevers twee opleidingen op het gebied van Duurzame Organisatieontwikkeling: een prima en langdurige oplossing voor veel personeelsproblemen en personele tekorten voor nu en in de toekomst.

Meer informatie om personeel (langer) met meer plezier te laten werken? https://symbus.nl/opleidingen/

Back To Top