skip to Main Content

Outplacement door Symbus

Vanaf het aannemen van nieuw personeel tot en met de uitstroom ondersteunen en ontzorgen wij werkgevers en werknemers in hun ontwikkeling.  Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers zijn daarbij de twee pijlers van onze dienstverlening.  Uitstroomtrajecten zoals 2e spoor, outplacement, van werk naar werk zien wij ook als logisch onderdeel van deze twee pijlers. Duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers kan immers ook betekenen dat de oplossing buiten de huidige organisatie ligt. Dit alles voeren wij uit op een respectvolle, doelgerichte, mensgerichte, positieve en creatieve wijze.

Symbus biedt
perspectief

Onze unieke aanpak

Vaste projecttarieven
We staan voor resultaat én mensgerichtheid
Sterk in loopbaanbegeleiding én mensen aan een nieuwe baan helpen

Voordelen om samen te werken met Symbus:

Je wordt volledig ontzorgd
Je (ex)werknemer krijgt een beter perspectief en ziet weer kansen
Je weet vooraf exact wat de kosten zijn
De kans op een nieuwe baan wordt significant vergroot
90% begeleiden we binnen enkele maanden succesvol naar een nieuwe baan
Groot netwerk in Oost-Nederland
Ik wil graag een voorstel ontvangen

Onze aanpak om tot een succesvolle outplacement te komen

Samen met de deelnemer wordt hier een traject voor uitgezet. In hoofdlijnen bestaat dit traject uit de volgende opzet en middelen:

Kennismaking / intake met je (ex)werknemer

Met de intake wordt het eerste contact gelegd tussen de werknemer en onze loopbaanadviseur. Wij krijgen dan een beeld van

Individuele gesprekken

Regelmatig  vinden er gesprekken plaats tussen de deelnemer en de loopbaanadviseur van Symbus. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van het trajectplan besproken en duidelijke afspraken gemaakt over de te ondernemen acties in de komende periode.

Inzet van verschillende testen en loopbaanscans

Tijdens het traject , afhankelijk van de situatie, zetten wij uitgebreid allerlei testen in. Hiermee krijgt zowel de werknemer als onze re-integratieadviseur een goed beeld over o.a.:

  • Drijfveren
  • Sterkten, aandachtspunten
  • Persoonlijke voorkeuren
  • Cognitief vermogen
  • Marktkansen

Met al deze informatie kunnen wij de werknemer nog beter van dienst zijn. Klik hier voor een overzicht van onze testen.

Werven van vacatures

Het werven van externe vacatures is vanzelfsprekend een samenspel tussen deelnemer en loopbaanconsulent. Samen zoeken zij iedere week binnen de geëigende kanalen naar mogelijke interessante vacatures. Voor de werving van vacatures maken de deelnemer en de loopbaanadviseur van Symbus gebruik van een breed palet aan instrumenten:

  • Personeelsadvertenties binnen de diverse (digitale) media;
  • de databank van Symbus waarin vacatures zijn opgenomen;
  • het brede netwerk dat de loopbaanconsulenten van Symbus onderhouden met de branches en aanverwante organisaties op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs;

Begeleiding in de nieuwe werkomgeving
De deelnemer die in een nieuwe werkomgeving aan het werk gaat moet kunnen wennen aan deze nieuwe situatie. Alles is anders dan men gewend was. Wat zijn de verwachtingen van de (nieuwe) werkgever en de deelnemer in de nieuwe omgeving? Om dit op een juiste manier te begeleiden en tot een succes te maken is het van belang dat de deelnemer periodiek wordt gevolgd.

"Belangrijk om een netwerk op te bouwen"

“Tijdens een stageperiode heb ik kunnen laten zien wat ik waard ben.” 
Frank (58) vond na gedwongen ontslag een interessante vacature in zijn eigen netwerk. Symbus bemiddelde en zorgde ervoor dat Frank direct met een stage mocht beginnen, waarin hij heeft laten zien wat hij waard is. “Inmiddels heb ik een vast contract bij de leukste werkgever!” 
“Ik heb twee keer bij Symbus in het traject gezeten,” aldus Frank. “De eerste keer was in 2008 toen het bedrijf waar ik destijds werkte failliet ging. Vorig jaar op 1 juni kreeg ik te horen dat ik opnieuw zonder werk zou komen te zitten vanwege een sluiting. Zij hebben Symbus ingeschakeld om de werknemers te begeleiden naar nieuw werk en zo kreeg ik voor de tweede keer in mijn carrière met ze te maken. Ze zijn direct voor me aan de slag gegaan om te kijken of ze een passende werkgever voor me konden vinden.”

Na een ‘welke-functie-past-nu-eigenlijk-bij-jou’ test was het uiteindelijk Frank zelf die hoorde van een vacature bij een bedrijf dat hem aansprak. “Ze zochten bij Copal iemand die de hele kwaliteitscontrole op poten zou kunnen zetten. Als kwaliteitscontroleur zou dat een hele mooie uitdagende baan voor mij zijn. Ik gaf de vacature door aan Carin Terhorst, een van de eigenaren van Symbus en die heeft voor me geregeld dat ik meteen kon beginnen aan een stage.” 
“Dat klinkt misschien gek maar voor mij was dat een kans. Wanneer iemand een tijd thuis is en in de categorie ‘moeilijk bemiddelbaar’ valt is een stageperiode een mooie uitkomst. In die periode kon ik laten zien wie ik ben als persoon en welke kennis en kwaliteiten ik bezit. Je tast als werkgever en werknemer in deze proefperiode af of je bij elkaar past. Dat bleek het geval. Na de stageperiode kreeg ik een contract aangeboden voor 7 maanden.” Inmiddels is het contract van Frank omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

Netwerk
Frank heeft uiteindelijk zijn huidige baan zelf gevonden dankzij een groot netwerk. “Het is ontzettend belangrijk om dit netwerk op te bouwen in je carrière, dat heb ik wel gemerkt. Maar uiteindelijk heb ik door de bemiddeling van Symbus de kans gekregen om bij Copal te laten zien wat ik waard ben.” 
Frank zit prima op zijn plek bij zijn nieuwe werkgever. “Op mijn leeftijd is het niet meer altijd vanzelfsprekend een baan te vinden waarin je al je kennis en kwaliteiten kwijt kunt. En ik vind een uitdagende functie belangrijk, daar voel ik me goed bij. Als je jezelf wilt laten gelden in de maatschappij is werk gewoon belangrijk. Net als de juiste mensen om je heen. In dat leertraject heeft Symbus veel kunnen toevoegen, waardoor ik uiteindelijk ben gekomen waar ik nu sta: een fijne baan die helemaal bij mij past en die ik wat mij betreft wil uitvoeren tot mijn pensioen!” 

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top