Ga naar hoofdinhoud
Meer winst
Aantrekkelijk voor bestaand en nieuw personeel
Hogere productiviteit
Minder arbeidsverspilling

Duurzame organisatieontwikkeling maakt je organisatie en medewerkers beter!

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame organisatieontwikkeling speelt hierbij een sleutelrol.  Wij helpen jou graag om duurzame organisatieontwikkeling succesvol te implementeren binnen jouw organisatie. Vanaf de nulmeting t/m de uitvoering en borging.

Ons stappenplan om duurzame organisatieontwikkeling succesvol te implementeren.

Onze verschillende scans geven veel inzichten op alle onderdelen van duurzame organisatieontwikkelinge en inzetbaarheid. Het geeft je inzichten op het niveau van de organisatie, mensen en middelen. De scans vormen het ideale startpunt om duurzame organisatieontwikkeling   succesvol te implementeren binnen jouw organisatie.

Op basis van de nulmeting en aanvullende vragen maken we inzichtelijk wat de financiële impact is van de huidige situatie en wat de financiële opbrengsten zijn bij het uitvoeren van mogelijke maatregelen. Op basis hiervan kunnen dan bewuste (financiële) keuzes worden gemaakt bij de implementatie. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerd en betrouwbaar TNO model.

Op basis van alle input van de nulmeting en de kosten-batenanalyse werken we een concreet plan van aanpak uit. Deze bestaat uit:

  • Aanleiding en probleemstelling
  • Conclusies nulmeting en kosten baten analyse
  • Concrete advies voor interventies en maatregelen

Met dit plan heb je een stevig fundament voor verdere acties. Het is een belangrijke stap op weg naar een duurzame ontwikkeling van je organisatie.

In deze fase wordt het plan van aanpak omgezet in daden. Samen met jullie wordt dan bepaald wat de routekaart wordt, wat er wordt verwacht van Symbus en welke interventies worden ingezet. Wij kunnen dit proces volledig begeleiden afhankelijk van de behoeften. Hoe dan ook is onze aanpak erop gericht om vanuit het fundament (directie en leidinggevenden) toe  te werken naar de individuele werknemer.  Daarbij maken wij gebruik van TNO scans voor de leidinggevenden en werknemers. De organisatieontwikeling manager van Symbus ondersteunt je hierbij.

De aanpak voor duurzame organisatieontwikkeling wordt integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid volgens Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Back To Top