Ga naar hoofdinhoud
Speel in op krappe arbeidsmarkt
Aantrekkelijk voor bestaand en nieuw personeel
Hogere productiviteit
Integrale benadering

Duurzame organisatieontwikkeling is het antwoord op de veranderde arbeidsmarkt

Met onze duurzame organisatieontwikkeling blijf je als werkgever concurrerend in een veranderende arbeidsmarkt. Door aandacht te besteden aan HR thema’s zoals zelfleiderschap, opleiden, competenties, ontwikkelen en cultuur, ben je aantrekkelijker voor bestaand en nieuw personeel, speel je proactief in op de krappe arbeidsmarkt en verhoog je de productiviteit en winst. Dit zorgt voor een verbetering van de resultaten en doelstellingen van de organisatie voor zowel werkgever als werknemer. Laat ons je helpen om je organisatie aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt en een voorsprong te behouden.

Ons stappenplan voor een duurzame organisatie.

Om tot een goede effectieve aanpak te komen starten we  met een inventarisatie. We zetten hiervoor o.a. TNO scans  in om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in  o.a.: cijfers, middelen, ambities, inzetbaarheid personeel, ontwikkelingen/trends. De ervaring leert dat in deze fase al een flinke stap wordt gemaakt in de bewustwordingsproces.

Op basis van de nulmeting en aanvullende vragen maken we inzichtelijk wat de financiële impact is van de huidige situatie en wat de financiële opbrengsten zijn bij het uitvoeren van mogelijke maatregelen. Op basis hiervan kunnen dan bewuste (financiële) keuzes worden gemaakt bij de implementatie. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerd en betrouwbaar TNO model.

Op basis van alle input van de nulmeting en de kosten-batenanalyse werken we een concreet plan van aanpak uit. Deze bestaat uit:

  • Aanleiding en probleemstelling
  • Conclusies nulmeting en kosten baten analyse
  • Concrete advies voor interventies en maatregelen

Met dit plan heb je een stevig fundament voor verdere acties. Het is een belangrijke stap op weg naar een duurzame ontwikkeling van je organisatie.

In deze fase wordt het plan van aanpak omgezet in daden. Samen met jullie wordt dan bepaald wat de routekaart wordt, wat er wordt verwacht van Symbus en welke interventies worden ingezet. Wij kunnen dit proces volledig begeleiden afhankelijk van de behoeften. Hoe dan ook is onze aanpak erop gericht om vanuit het fundament (directie en leidinggevenden) toe  te werken naar de individuele werknemer. Met ons uitgebreid pakket aan trainingencoaching en assesments laten wij werknemers en leidinggevenden groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij gaan voor een structurele positieve verandering. Om dit te waarborgen kun je altijd terugvallen op onze HR business partner die het traject compleet begeleid.

Binnen 24 uur een reactie.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Back To Top