Skip to content

Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start

Ontwikkelfonds Cleantech Regio maakt kansrijk werk makkelijker.

Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn. Het regionale Ontwikkelfonds draagt zo bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in deze regio en er kunnen meer mensen succesvol aan het werk. Aanvragen van een scholingsvoucher kan via de website van het Leerwerkloket Stedenvierkant.

Vaardigheden voor de toekomst
De opleidingsvouchers van het Ontwikkelfonds Cleantech Regio zijn bedoeld voor werkgevers in deze regio, voor zzp’ers, werknemers en werkzoekenden tussen de 18 en 67 jaar die in de regio wonen. Pascal Hulsegge, bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds Cleantech Regio: ‘Een mooie stimulans voor gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het blijven ontwikkelen van talenten, waarbij iedereen direct kan bijdragen aan het versterken van deze talenten in deze mooie regio.’ De vouchers zijn voor veel scholingsbehoeften in te zetten, maar niet voor alle. Het Ontwikkelfonds is allereerst bedoeld om technische en ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio vergroten. Deze zijn in de nabije toekomst hard nodig met het oog op de energietransitie en groei van de circulaire economie.

Kansen bieden
Thomas Walder, wethouder Werk en Economie in Deventer: ‘Er zijn veel sectoren waar echt een groot tekort is aan goed opgeleide mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg, de logistiek en de bouw. Met de vouchers wil het Ontwikkelfonds dat gat tussen vraag en aanbod verkleinen en zowel de werkgever als de werknemer een kans bieden.’
Een derde prioriteit is dat scholing sowieso de kans op werk en een inkomen vergroot. Laura Werger, wethouder gemeente Zutphen en lid stuurgroep: ‘Door het Ontwikkelfonds krijgen meer inwoners van de regio de mogelijkheid hun kans op een betaalde baan te vergroten en daarmee in hun eigen inkomen te voorzien.’ Na aanmelding voor een voucher bij het Leerwerkloket Stedenvierkant wordt gekeken of de voucheraanvraag inderdaad bijdraagt aan één of meer van de drie prioriteiten.

Eerste uitgifte vouchers
De uitgifte van de eerste 250 opleidingsvouchers loopt tot 1 juli 2021. Van september tot en met december komen nog eens 250 vouchers beschikbaar. Ook in 2022 kunnen weer vouchers worden aangevraagd. Een voucher aanvragen kan via stedenvierkant.lerenwerken.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en het aanvraagproces.

Onderdeel van de Regio Deal Cleantech Regio
Het Ontwikkelfonds wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken.

Bron: Leren & Werken, Leerwerkloket

Back To Top