Skip to content

Medewerkers zelf aan het roer van hun ontwikkeling

Eigen regie en leven lang ontwikkelen – Handreiking voor ondernemers in het mkb.

Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Werkgevers kunnen daar voorwaarden voor scheppen, maar ook de inbreng van medewerkers is van belang. Deze handreiking voor mkb-werkgevers geeft praktische handvatten om de eigen regie van medewerkers te vergroten.

In de handreiking vind je laagdrempelige tips, praktijkvoorbeelden en regelingen die bijdragen aan de eigen regie van medewerkers. Ook als je beperkt bent in tijd of middelen is er veel mogelijk. Welke vooroordelen of angsten zitten eigen regie van medewerkers in de weg? En wat kun je doen om koudwatervrees bij ondernemer én werknemer weg te nemen? Lees er meer over in de publicatie, die is opgesteld door de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen samen met TNO, Windesheim, AWVN en eelloo.

Handreiking voor het mkb

Innovatiekracht vergroten
Om te zorgen dat medewerkers zelf de regie over hun loopbaan nemen moeten zij gehoord worden, serieus worden genomen als vakman/-vrouw en de ruimte krijgen om te leren en te experimenteren. Het vergroot de innovatiekracht van de onderneming, maar ook voor de medewerkers is het nemen van eigen regie van belang. De coronacrisis heeft laten zien dat je de toekomst nooit kunt voorspellen en dat het voor iedereen belangrijk is om aan je eigen wendbaarheid en weerbaarheid te werken. Of je nu ondernemer, medewerker, jong, oud, in loondienst, flexkracht of zzp’er bent.

Bron: SER

Back To Top