Skip to content
Wij helpen jou en jouw organisatie groeien.

Leiderschapspotentieel

Ons testcentrum biedt je alle inzichten die je nodig hebt.

Het assessment maakt persoonskenmerken inzichtelijk en laat zien in hoeverre deze aansluiten op een bepaalde positie of functie. Hierbij kun je denken aan een management rol. Het meet zes essentiële persoonskenmerken die van de invloed zijn op de werksituatie.

Consciëntieusheid
Personen die zichzelf beoordelen als bijzonder Consciëntieus, zijn meestal gefocust op doelen en het bereiken ervan. Zij zijn gemotiveerd vanuit zichzelf. Personen die voor deze factor een lagere score behalen zijn gewoonlijk ongedwongen, spontaan en staan open voor nieuwe inzichten.

Aanpassing
Een hoge score voor Aanpassing impliceert een kalme houding als er sprake is van spanning en minder gevoelens van stress. Personen met een lager niveau van Aanpassing ervaren meer stress en maken zich eerder druk om zaken.

Nieuwsgierigheid
Personen die hoog scoren op Nieuwsgierigheid houden van nieuwe dingen, leren en verscheidenheid. Daarentegen impliceert een lagere score de behoefte aan consistentie en bewezen methoden.

Risico-benadering
Personen met een hoge score voor de factor Risico-benadering gaan uitdagende situaties en moeilijke gesprekken aan, zonder uitstel. Een lagere score geeft aan dat iemand zich bij een mogelijk risico eerder passief of reactief opstelt.

Complexiteit
Personen met een hoge score voor de factor Complexiteit floreren bij onzekerheid en complexiteit. Personen die meer moeite hebben om met ambiguïteit om te gaan, geven de voorkeur aan eenduidige antwoorden en oplossingen.

Competitie.
Een hoge score voor de factor Competitie is typerend voor personen die macht, invloed en erkenning in hun functie als prettig ervaren. Minder competitieve personen prefereren samenwerking en partnerschap. Zij staan meestal niet graag in de schijnwerpers.

De volgende vragen worden o.a. beantwoord:

Het geeft inzicht in iemands persoonskenmerken en in hoeverre deze aansluiten op een bepaalde rol of positie.
Het assessment maakt duidelijk of de juiste persoon de juiste rol vervult en of zij in deze positie hun potentieel maximaal kunnen ontplooien.
Dit objectieve assessment maakt het tevens mogelijk om de leiders van de toekomst te herkennen én te bekrachtigen.

In ca 8-10 minuten kan de test worden uitgevoerd. 

Download hier een voorbeeldrapportage:

De toegevoegde waarde van Symbus.

Vanzelfsprekend zijn al onze assessors gecertificeerd om deze testen te mogen uitvoeren. Maar nog veel belangrijker is dat het testen en coachen van mensen tot onze ‘corebusiness’ behoort. Daarom kunnen wij het maximale rendement uit de testen halen en e.e.a. in de  juiste context plaatsen.

Advies nodig? Wij staan voor je klaar!

Edwin van Kleef
Edwin van Kleef
Adviseur
Back To Top