Ga naar hoofdinhoud

Leervermogen: hoe snel pakt iemand nieuwe kennis op?

De  test meet het leervermogen van een persoon. Het geeft inzicht in hoe snel iemand zich nieuwe taken eigen kan maken en hoe de persoon reageert op training. Reageert de persoon alert en adequaat en beschikt hij of zij zo over (veel) ontwikkelpotentieel? 

De volgende vragen worden o.a. beantwoord: 

Als je wilt weten of de kandidaat over het vermogen beschikt om zich voortdurend aan te passen aan het continu veranderende organisatieklimaat.
Als je een nauwkeurige voorspelling van de tijd wilt hebben die het iemand kost om grip te krijgen op een nieuwe rol of werkomgeving.
Als je wilt weten hoe het leervermogen van een persoon is.
Is de persoon in zijn of haar denken alert en opmerkzaam?
In hoeverre kan hij of zij zich aanpassen bij veranderingen?
Beschikt de persoon over het denkniveau dat in de functie wordt gevraagd?
Beschikt hij of zij over buitengewoon potentieel?
Kan iemand zich middels training ontwikkelen?
Wordt de persoon voldoende uitgedaagd in zijn of haar functie?
Is hij of zij in de functie opgewassen tegen een aanzienlijke mentale uitdaging?
Is de persoon in staat om veranderingen in de organisatie in gang te zetten?

In 30-45 minuten kan de test worden uitgevoerd. 

Download hier een voorbeeldrapportage:

De toegevoegde waarde van Symbus

Vanzelfsprekend zijn al onze assessors gecertificeerd om deze [glossary_exclude]testen [/glossary_exclude] te mogen uitvoeren. Maar nog veel belangrijker is dat het [glossary_exclude]testen [/glossary_exclude] en coachen van mensen onze ‘corebusiness’ is. Daarom kunnen wij het maximale rendement uit de [glossary_exclude]testen [/glossary_exclude] halen en e.e.a. in de  juiste context plaatsen.

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
adviseur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
adviseur

Back To Top