Ga naar hoofdinhoud

Wie in Nederland door bepaalde omstandigheden in de financiële problemen komt, kan terugvallen op het socialezekerheidsstelsel. Dit is het geheel van maatregelen dat nodig is om de gevolgen te compenseren van de risico’s die mensen lopen bij hun functioneren in de maatschappij. Denk aan werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Alle Nederlanders dragen financieel bij aan dit stelsel. Het is dus gebaseerd op solidariteit.

« Terug naar kennisbank Index
Back To Top