Ga naar hoofdinhoud

De termen skills en competenties worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch zijn het
twee verschillende begrippen. Competenties hebben betrekking op het aangeleerde
vermogen van een persoon om een taak adequaat uit te voeren (zoals puntlassen,
autorijden, houtbewerking, etc.). Skills vormen samen met kennis (opgedaan via
opleiding en training) en attitudes subcategorieën van competenties. Skills zijn
‘ontwikkelde vaardigheden die het leren of het sneller verwerven van kennis en kunde
vergemakkelijken’.
Soms worden skills weer onderverdeeld in harde en softe skills (vakspecifieke en
algemene vaardigheden). Voorbeelden van skills zijn actief leren, kritisch denken,
overtuigen, oplossen van ingewikkelde problemen, repareren, etc. Het begrip attitude
kun je omschrijven als ‘persoonlijke kenmerken die van invloed zijn op hoe goed
iemand een taak uitvoert’. Voorbeelden daarvan zijn doelgericht, flexibel, betrouwbaar,
stressbestendig, etc. Daarnaast heeft ieder persoon
bepaalde capaciteiten, persoonlijkheid, demografische/
achtergrondkenmerken etc. die relevant zijn voor het verrichten van werk.

« Terug naar kennisbank Index
Back To Top