Ga naar hoofdinhoud

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet van HR-management, dat op zijn beurt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint in feite met de eerste werkdag van de werknemer en de werkgever. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder als alleen gezondheidsaspecten, het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling, cultuur, en maken integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering. Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol.

De definitie van Van der Klink sluit daarbij het beste aan op de visie van Symbus.
Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.
(Van der Klink, ZonMw, 2012).

« Terug naar kennisbank Index
Back To Top