Ga naar hoofdinhoud

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek neemt de arbeidsdeskundige een interview af met zowel de werkgever als de werknemer. Hij verzamelt gegevens over de werknemer – onder andere via de bedrijfsarts – maar ook van het bedrijf of de organisatie. Zo is een goede afweging te maken of de werknemer terug kan keren naar de eigen werkplek. Is dat niet het geval? Dan beoordeelt de arbeidsdeskundige of er mogelijk een andere passende functie is binnen het bedrijf (re-integratie spoor 1) of dat het nodig is om passend werk te zoeken buiten de eigen werkplek, bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Natuurlijk neemt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid, ervaring, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt mee in zijn afweging.

« Terug naar kennisbank Index
Back To Top