Skip to content

Het STAP-budget komt eraan: subsidie voor opleiding en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Ook kunnen mensen met het budget een traject betalen voor een Ervaringscertificaat (EVC). In een EVC staat welke kennis en ervaring een werknemer heeft. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer  kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Geen andere financiering
Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan de budgetten gebruiken, mits je verbonden bent met de Nederlandse arbeidsmarkt. Een andere voorwaarde is dat je geen andere mogelijkheden mag hebben om de scholing te financieren. Het UWV kijkt hiervoor naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Mensen jonger dan 30 kunnen de STAP-regeling daarom moeilijk gebruiken omdat ze vaak nog recht hebben op studiefinanciering. Het kabinet verwacht toch dat 200.000 tot 300.000 personen per jaar met een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen. In totaal is er 218 miljoen euro beschikbaar.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat zij minder kans hebben om werkloos te worden. Of dat lang te blijven.

Omscholen en baan houden of wisselen
Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP-budget aanvragen bij UWV
Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.

DUO houdt lijst met opleidingen bij
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register bij met opleidingen en EVC-trajecten waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen.

De concept-subsidieregeling STAP-budget is te vinden bij de Rijksoverheid. De definitieve versie van de subsidieregeling wordt, voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant, nogmaals voorgelegd aan de Tweede Kamer. Minister Koolmees verwacht het programma voor implementatie van het STAP-budget in de zomer voor te leggen aan de Kamer. Er is een aparte website over het STAP-budget van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hier kunnen aanbieders hun scholingsactiviteiten registreren voor de subsidie. Het STAP-budget is onderdeel van de LLO-maatregelen (Leven Lang Ontwikkelen) van de overheid.

Bron: Rijksoverheid en PW. 

Back To Top