Skip to content

De arbeidsmarkt staat onder druk en deze druk zal de komende jaren niet afnemen. Sterker nog, met de toenemende vergrijzing en ontgroening wordt de uitdaging alleen maar groter. Bovendien zijn de behoeften van werknemers veranderd. Deeltijdwerk, flexibiliteit en een gezonde werk-privébalans zijn nu standaardeisen, terwijl ze 15 jaar geleden nog uitzonderingen waren. Dit betekent dat goed en voldoende personeel, meer dan ooit tevoren, de cruciale factor zal zijn voor organisaties. Zelfs als je de meest prachtige plannen, diensten en producten hebt, zal je het verliezen van andere organisaties als je niet in staat bent om de juiste mensen aan te trekken, te binden en te ontwikkelen.

Vanuit deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben wij ons bedrijfsconcept ‘duurzame organisatieontwikkeling’ ontwikkeld, dat als een rode draad door onze dienstverlening loopt. Deze aanpak speelt slim en effectief in op de veranderende arbeidsmarkt en draagt aanzienlijk bij aan de resultaten van organisaties. Het maakt je bedrijf productiever, aantrekkelijker voor nieuw personeel, vermindert verzuim, zorgt voor meer werknemersbinding en verhoogt het werkplezier.

Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk TNO-onderzoek dat zich richt op de HR-factoren die de grootste impact hebben op organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat vier HR-thema’s aanzienlijke invloed hebben op productiviteit, winstgevendheid en imago:

 1. De vakkennis en vaardigheden van de werknemer.
 2. De motivatie en betrokkenheid van de werknemer.
 3. De gezondheid en vitaliteit van de werknemer.
 4. De balans tussen werk en privé van de werknemer

Om deze vier HR-thema’s volledig tot hun recht te laten komen, is er een integraal samenspel nodig tussen werkgever en werknemer. Vanuit de werkgever moet er aandacht worden besteed aan:

 • Het bevorderen van een leercultuur en loopbaanpaden.
 • Het verbeteren van leiderschap en organisatiestructuren.
 • Het optimaliseren van arbeidsomstandigheden en gezondheidsbeleid.
 • Het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden.

Aan de kant van de werknemer gaat het om:

 • Investeren in leren en ontwikkeling.
 • Actief bezig zijn met loopbaanplanning.
 • Bereidheid tot verandering en persoonlijk leiderschap tonen.
 • Streven naar een gezonde levens- en werkstijl.

Het kan nooit alleen van één kant komen. Een werknemer met een sterk gevoel van eigen verantwoordelijkheid kan alleen tot bloei komen als de bedrijfscultuur zelfontwikkeling aanmoedigt. Omgekeerd geldt dat zelfs als een werkgever alle randvoorwaarden goed heeft geregeld, de ontwikkeling stopt als een werknemer passief is en geen persoonlijk leiderschap toont. Het blijft een complex samenspel waarin veel elementen moeten kloppen, waarbij leidinggevenden en de bedrijfscultuur een cruciale rol spelen.

Onze dienstverlening is erop gericht om mensen en organisaties te helpen om tot een succesvolle duurzame organisatie te komen. We opereren op zowel het niveau van werknemers als dat van de gehele organisatie. Ons aanbod omvat trainingen in soft skills, zoals coachend leidinggeven en gesprekstechnieken, evenals coaching voor zowel werknemers als leidinggevenden. We voorzien leidinggevenden van de vaardigheden om medewerkers te inspireren op het gebied van leren, ontwikkeling en loopbaanplanning. Daarnaast vervullen we de rol van strategisch HR-manager voor MKB-bedrijven.

Wij zorgen voor groei van mens en organisatie.

Door: redactie Symbus, 31 oktober 2023

Blijf op de hoogte met Symbus nieuws.

Back To Top