skip to Main Content
Maakt je organisatie sterker
Helpt leidinggevenden in hun ontwikkeling
Verhoogt het werkplezier en productiviteit
Maakt duurzame inzetbaarheid een succes

Wij ondersteunen de leidinggevende om duurzame inzetbaarheid succesvol uit te voeren.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een duurzame inzetbaarheidsbevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Op basis van behoeften en/of de scan voor leidinggevende begeleiden en coachen wij de leidinggevende in dit proces.

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame inzetbaarheid en Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Back To Top