Ga naar hoofdinhoud
Maakt je organisatie sterker
Helpt werknemers in hun ontwikkeling
Verhoogt het werkplezier en productiviteit
Maakt duurzame ontwikkeling tot een succes

Wij ondersteunen de werknemer in hun ontwikkeling.

Medewerkers krijgen na het invullen van de Scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Dit zorgt voor inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling en geeft aanknopingspunten voor verbetering. Op basis van deze scan begeleiden en coachen wij de werknemer in dit proces.

Binnen 24 uur een reactie.

Neem contact op

Wij helpen je graag verder!

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
Adviseur

Symbus-Nicole_stroet

Nicole Stroet
Adviseur

Duurzame inzetbaarheid en Symbus

In de visie van Symbus beschouwen wij duurzame organisatieontwikkeling en inzetbaarheid niet als algemeen containerbegrip en ook niet als een variant op (integraal) gezondheidsmanagement of vitaliteitDuurzame inzetbaarheid zien wij wel als een strategisch facet dat integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Duurzame inzetbaarheid doe je ook niet met enkel een blik op de verre toekomst, maar het begint al bij de werving van een nieuwe werknemer. Duurzame inzetbaarheid gaat veel verder dan alleen gezondheidsaspecten. Het gaat ook over werkvermogen, opleiding, competenties, ontwikkeling en cultuur en maakt integraal onderdeel uit van de strategische bedrijfsvoering.

Door de toenemende vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen en structureel minder personeelsaanbod wordt het steeds meer van economisch levensbelang voor organisaties om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid speelt hierbij een sleutelrol. Binnen Symbus loopt duurzame inzetbaarheid als een rode draad door alle diensten heen. Vanaf de werving & selectie t/m ontwikkeling en uitstroom.

Back To Top