Skip to content

Aantal WW-uitkeringen groeit

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

  • In 2020 kwam het aantal nieuwe WW-uitkeringen uit op ruim 479.000, een toename van 45% vergeleken met 2019. Zonder de NOW-regeling zou die toename veel groter zijn geweest. Ondanks de dempende werking van de NOW-regeling is de ontwikkeling van de instroom nog steeds vergelijkbaar met de ontwikkeling tijdens de kredietcrisis.
  • In 2020 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen met 28% vergeleken met 2019. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder zal toenemen.
  • In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6% vergeleken met 2019. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (12,0%). Bij de IVA zien we een afname met 1,4%.
  •  De instroomstijging bij de WIA in 2020 wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van het aantal verstrekte voorschotten in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen. De sociaal-medische claimbeoordeling kon vaak niet tijdig worden afgerond omdat er face-to-facecontact of lichamelijk onderzoek voor nodig was. In 2020 was het aandeel voorschotten in het aantal toekenningen WGA 29% tegen 7% in een normaal jaar zoals 2018.
  • Gecorrigeerd voor de extra voorschotten is de stijging van de WIA-instroom niet 8,6% maar 4,5%. De toename van de instroom in de WGA is dan 2,8% en bij de IVA zien we dan geen afname van de instroom, maar een toename van 9,2%.
  • Het WIA-instroomrisico voor 60-plussers is in 2020 niet verder gestegen, waarschijnlijk omdat de pensioenleeftijd niet is verhoogd. De instroomstijging bij 60-plussers in 2020 is het gevolg van het toenemende aantal werkende 60-plussers.
  • De jaarlijkse kans voor een 60-plusser om arbeidsongeschikt te worden ligt in 2020 net als in 2018 en 2019 tussen de 1,3% en 1,5%.

Bron: UWV

Back To Top